Waarom we sommige zorg selectief inkopen

We willen de beste zorg voor onze klanten. Daarom contracteren we voor bepaalde behandelingen of aandoeningen alleen gespecialiseerde zorgverleners. Wij geloven namelijk dat u betere zorg krijgt als zorgverleners doen waar ze goed in zijn.

De beste zorg, voor iedereen

Bij CZ vinden we dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Daarom maken we jaarlijks afspraken met zorgverleners over de kwaliteit en prijs van hun zorg. Zorgverleners met wie we afspraken hebben gemaakt noemen we gecontracteerde zorgverleners. Zo’n 95% van de Nederlandse zorgverleners heeft een contract met CZ.

Selectief inkopen voor goede, betaalbare zorg

Door contracten af te sluiten met zorgverleners bewaken we de kwaliteit en de kosten van de Nederlandse zorg. Maar we gaan vérder. Sommige zorg kopen we ’selectief’ in en dan sluiten we alleen contracten met zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen.
We kopen bijvoorbeeld de behandeling van schisis, de ziekte van Parkinson of infecties bij prothese selectief in en dus niet bij alle ziekenhuizen. Ook de behandeling van etalagebenen door een gespecialiseerde fysiotherapeut of van ernstige eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen door een GGZ-zorgverlener, kopen we selectief in. Zodat u verzekerd bent van de best mogelijke zorg.

Hoe bepalen we onze kwaliteitseisen?

De kwaliteitseisen die we stellen aan zorgverleners bepalen we zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen en patiëntenverenigingen. We volgen landelijke normen maar voegen daar extra normen aan toe als we dat nodig vinden. We eisen van behandelaars bijvoorbeeld dat ze een minimum aantal behandelingen per jaar doen, omdat in een ziekenhuis met veel ervaring de behandelingen vaak beter zijn en er daardoor minder vaak nabehandelingen of extra bezoeken aan het ziekenhuis nodig zijn. Of dat er een multidisciplinaire behandelteam is.

Ziekenhuizen

Met ziekenhuizen hebben we extra afspraken over deze aandoeningen.

Fysiotherapie

Lees over de extra afspraken die we hebben gemaakt met fysiotherapeuten.

GGZ

Met GGZ-zorgverleners hebben we extra afspraken gemaakt over deze aandoeningen.

Lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

U krijgt de hoogste vergoeding als u kiest voor onze gecontracteerde en gespecialiseerde zorgverleners. Wat als u toch naar een zorgverlener wil die géén contract met ons heeft? Dan kan het zijn dat uw vergoeding lager is. De hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg hangt af van het pakket dat u hebt gekozen.