Samen werken aan de implementatie van e-health

Er bestaan veel e-health toepassingen die de zorg kunnen verbeteren en de zorgkosten kunnen verlagen. Toch worden ze niet of nauwelijks gebruikt door klanten of zorgverleners.

Wij willen dat meer mensen gebruik kunnen maken van doelmatige e-health toepassingen. Dat doen we door:

  • in pilots te onderzoeken hoe nieuwe zorgprocessen en de financiering van moderne zorg eruit zouden moeten zien
  • partijen bij elkaar te brengen en oplossingen te faciliteren die bijdragen aan de implementatie van e-health
  • e-health toepassingen aan te bieden aan verzekerden.

Meer lezen

Pilots in de ziekenhuiszorg

Pilot in de ouderenzorg

Versnellen e-health in de geestelijke gezondheidszorg

Inspiratiesessie krijgt vervolg

Zo kan e-health u helpen