CZ helpt u bij keuze zorgverlener

Als inkoper van zorg voor 3,4 miljoen verzekerden doen wij er alles aan om u goede zorg voor een redelijke prijs te bieden. Zo kunt u bij ons uit meer dan 30.000 gecontracteerde zorgverleners kiezen. Op cz.nl/zorgvinden helpen we u bij het kiezen van een zorgverlener die bij uw situatie past. Liever telefonisch contact met een van onze zorgadviseurs? Bel dan met (013) 594 91 10. Onze zorgadviseurs helpen dagelijks zo’n 300 klanten in hun zoektocht naar een goede zorgverlener.

Goede en betaalbare zorg voor u

Gelukkig weten we steeds meer over de kwaliteit en de daadwerkelijke kosten van zorg. Door onze kennis en ervaring vinden wij het bij bepaalde aanbieders niet wenselijk de zorg te vergoeden. Bijvoorbeeld als we uit (wetenschappelijk) onderzoek of uit patiëntgegevens weten dat deze zorg niet goed genoeg is. Denk hierbij aan de aandoeningen als borstkanker of schisis waarop wij selectief inkopen. Ook onnodig dure zorg vergoeden we liever niet. Want hierdoor wordt de zorgpremie onnodig hoog. Wij kopen ruim voldoende zorg voor iedereen in, maar we bieden niet iedere zorgverlener automatisch een contract aan. Op dit moment heeft 90% van de zorgverleners een contract met ons.

Discussie over aanpassing Zorgverzekeringswet

Minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aanpassen. Hierdoor wordt het voor zorgverzekeraars mogelijk om bepaalde zorg niet meer te vergoeden. Bijvoorbeeld als er genoeg andere zorg in een gebied is, zorgverleners onvoldoende kwaliteit leveren of te duur zijn. CZ vindt dit een goede zaak, omdat zorgverzekeraars de taak hebben te sturen op kwaliteit en kosten om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden. Dan moet je ook de mogelijkheid hebben om minder te vergoeden bij niet-gecontracteerde zorg.

We leggen graag verantwoording aan u af

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk en koopt voor u goede, betaalbare en toegankelijke zorg in. De overheid bepaalt de inrichting van het zorgstelsel, wij nemen als inkoper een regierol op in de invulling ervan. In de uitvoering van onze taken leggen wij verantwoording af aan onze verzekerden (onder meer via de Ledenraad) en toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Zorgautoriteit en de Raad van Commissarissen.

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam