Persbericht

Son/Tilburg: 3 juni 2014

Strategisch partnership HumanCapitalCare en CZ
Innovatieve samenwerking in bedrijfszorgketen voor duurzaam inzetbare werknemers


Zorgverzekeraar CZ en HumanCapitalCare, dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid, sluiten een strategisch partnership. CbusineZ, de innovatiepartner van CZ, neemt een minderheidsbelang van 7% in HumanCapitalCare. Met de samenwerking bieden zij een totaaloplossing voor de gehele bedrijfszorgketen en zetten zij een vooruitstrevende stap in de dienstverlening van bedrijfsgezondheidszorg.

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

HumanCapitalCare is een innovatieve speler op het gebied van integraal gezondheids- en verzuimmanagement. Daarbij heeft de organisatie een sterke ontwikkelkracht in ICT-oplossingen. Zorgverzekeraar CZ, een grote speler in de zorg, regelt de beste zorg en interventies, zowel medisch als niet-medisch. Zij zorgt daarbij ook voor kosteneffici├źnte financieringsoplossingen. Met de strategische samenwerking bieden CZ en HumanCapitalCare een oplossing voor alle onderdelen van de bedrijfszorgketen zoals gezondheidsmanagement, preventie, zorg, verzuimmanagement, interventies en financiering van de keten.
HumanCapitalCare en CZ zijn ervan overtuigd dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Zij delen de visie dat ze organisaties het beste helpen door niet alleen te kijken naar werknemers die verzuimen, maar juist ook naar de groep die gezondheidsrisico loopt. Daarmee kunnen kosten voor de toekomst worden voorkomen.

Bescherming privacy en persoonsgegevens gewaarborgd

Randvoorwaarde in de samenwerking is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. CZ en HumanCapitalCare houden alle persoonsgegevens in eigen beheer en deze gegevens worden niet uitgewisseld. HumanCapitalCare blijft verantwoordelijk voor de beveiliging van alle medische en persoonsgegevens in het kader van verzuim- en gezondheidsmanagement. Met de hoogst mogelijke beveiliging van medische en persoonsgegevens (ISO 27001 certificering). Datzelfde geldt voor CZ in het kader van beveiliging van alle medische en persoonsgegevens die met zorg te maken hebben.

Over HumanCapitalCare

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid. Vanuit deze gedachte adviseert en ondersteunt HumanCapitalCare organisaties op het gebied van arbeid en gezondheid. Met als doel om medewerkers gezond, competent en gemotiveerd te houden, nu en in de toekomst. Zodat zij optimaal kunnen presteren en zo de productiviteit, de kwaliteit en het resultaat voor de organisatie vergroten.

HumanCapitalCare is een landelijke, gecertificeerde arbo- en gezondheidsdienst. Zij is innovatief, transparant en ondernemend en werkt vanuit diverse kantoren door heel Nederland. De ruim 300 enthousiaste professionals, expertise op het gebied van integraal gezondheidsmanagement en ontwikkelkracht in ICT-applicaties staan garant voor resultaatgerichte dienstverlening.

HumanCapitalCare bereikt haar doel door zowel werknemers als werkgevers op gestructureerde wijze een spiegel voor te houden, adviezen te geven, en doelstellingen en acties af te spreken. Hierbij zet zij unieke, gebruiksvriendelijke web applicaties in die helder inzicht geven en stimuleren om actie te ondernemen om gezondheid en duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Over CZ

Zorgverzekeraar CZ heeft 3,4 miljoen verzekerden en is daarmee de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Het hoogste bestuursorgaan is een raad van verzekerden, de Ledenraad. Via de inkoop van zorg voor haar verzekerden, waarbij CZ stuurt op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, geeft CZ ook op maatschappelijk niveau vorm aan het Nederlandse zorglandschap. CZ biedt naast de verplichte verzekering tegen ziektekosten ook aanvullende zorgverzekeringen aan en voert ook de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit.
CZ onderscheidt zich als zorgverzekeraar die actief is op het brede terrein van gezondheid: zowel voor gezonde klanten als voor klanten die zorg nodig hebben. Zo zijn preventie en gezondheidsbevordering belangrijke speerpunten in het beleid. Voor werkgevers staat CZ klaar met geïntegreerde oplossingen voor vraagstukken op het gebied van zorg, preventie, gezondheid en verzuim. Met als doel medewerkers gezond en inzetbaar te houden.