CZ belooft: geen onnodige reserves, rest terug naar verzekerden

Tilburg, 8 april 2015 – Via premiedemping profiteert de klant van positieve financiële resultaten van zorgverzekeraar CZ groep. Die toezegging deed CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren bij de presentatie van de jaarcijfers. Doordat CZ steeds meer grip krijgt op de kosten en dankzij meevallende beleggingsopbrengsten, kwam het resultaat over 2014 uit op € 315 miljoen, bij een omzet van € 8,4 miljard.

“Vanwege alle onzekerheden waarmee wij als zorgverzekeraar hebben te maken, waren onze ramingen voor 2014 zoals gebruikelijk voorzichtig. CZ moet immers ook in tegenvallende jaren die zorg kunnen organiseren waarop onze klanten recht hebben”, zegt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren, “maar dit is een mooi resultaat. Het laat zien dat CZ bedrijfseconomisch gezond is. Die basis hebben we nodig om voor onze klanten goede en toegankelijke zorg te organiseren die betaalbaar is en blijft. Want zorg is waar het bij CZ groep om gaat.”

Door een deel van de reserves in te zetten profiteert de CZ-klant via lagere premies van het positieve resultaat, belooft Van der Meeren. “Gespreid over meerdere jaren, zodat de premie ook over meerdere jaren zich stabiel kan ontwikkelen.”

Dempen

Afgelopen jaar zette CZ al 440 miljoen uit haar reserves in om de premiestijging in 2015 te dempen. Gemiddeld scheelt dat een klant  van CZ groep dit jaar 147 euro aan premie. Hoe hoog de premies voor basis- en aanvullende ziektekostenverzekering in 2016 worden, maakt CZ pas in november bekend. “Daarbij speelt ook de ontwikkeling van de kosten een belangrijke rol”, zegt Arno van Son, de financiële man in de raad van bestuur van CZ groep.

CZ zit niet op zijn geld, benadrukt ook Van Son. “Oversolvabiliteit gaat terug naar onze verzekerden. Ons beleid is om dat ten behoeve van een gelijkmatige premieontwikkeling te spreiden over drie jaren. Omdat in 2014 de resultaten opnieuw meevielen, hebben we voor 2015 zelfs al circa de helft van de oversolvabiliteit ingezet.”

In 2014 realiseerde CZ groep een omzet van € 8.377 miljoen en een resultaat van € 315 miljoen. “Voor het vierde jaar op rij schrijven we zwarte cijfers”, aldus Van Son. “Onze organisatiekosten behoren tot de laagste in de zorgverzekeraarsbranche. Bovendien was het resultaat op beleggingen met € 180 miljoen boven verwachting.”

Versterken

Belangrijker nog dan deze gezonde bedrijfseconomische basis hecht CZ groep aan tevreden klanten door goede zorg. “Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt steeds weer dat onze verzekerden tevreden zijn over CZ”, constateert Van der Meeren tevreden. Dat vertaalt zich in een toename van het aantal mensen dat kiest voor een zorgverzekering van CZ groep. Van der Meeren: “In de inmiddels traditionele eindejaarsslag om de gunst van de verzekerden hebben we afgelopen jaar onze marktpositie licht weten te versterken met ruim 65.000 nieuwe klanten.” Daarmee heeft CZ groep nu ruim 3,4 miljoen klanten.

Als enige zorgverzekeraar handhaafde CZ zich dit jaar in de top-10 van de toonaangevende Rep Trak-reputatiemeter van het Reputation Institute van de Rotterdamse hoogleraar Cees van Riel. De zorgverzekeraarsbranche als geheel werd in 2014 echter geconfronteerd met een verharding van het maatschappelijk debat. Dat die kritiek niet alleen CZ groep maar alle zorgverzekeraars treft, vindt bestuursvoorzitter Van der Meeren niet meer dan een schrale troost. “Het baart mij zorgen dat keer op keer onze geloofwaardigheid in twijfel wordt getrokken. Dat raakt ons als organisatie in alle geledingen en belemmert ons in onze maatschappelijke rol als bewaker van kwaliteit en kosten van de gezondheidszorg.”

CZ zoekt voortdurend naar het evenwicht tussen die twee, benadrukt Van der Meeren, samen met de zorgverleners. “In het onlangs vastgestelde inkoopbeleid voor het komend jaar staat dat we daarover niet alleen met hun koepels, maar ook meer met de zorgverleners zelf gaan praten.”

Eén van de problemen die CZ op de zorg ziet afkomen, is het groeiende aantal mensen dat lijdt aan dementie. Van der Meeren: “We zien nu al dat de druk op mantelzorgers toeneemt. Dat er wel zorg is voor mensen met dementie, maar dat die gefragmenteerd is en meestal reactief. Het aanbod sluit vaak niet aan bij de behoeften. CZ maakt er de komende drie jaar een speerpunt van om dat te verbeteren.”

CZ groep

CZ groep voert naast het merk CZ ook voor eigen rekening en risico de zorgverzekeringen uit van Delta Lloyd en OHRA. Samen is het totale marktaandeel circa 20 procent. Als tussenpersoon distribueert Delta Lloyd groep de zorgverzekeringen van Delta Lloyd en OHRA. De 2.600 CZ-medewerkers werken vanuit vier vestigingen, veertien servicekantoren, vijf spreekuurlocaties en enkele mobiele kantoren. Daarnaast kent CZ een uitgebreide online en telefonische dienstverlening op het gebied van zorgadvies en -bemiddeling.