Internationale zorgprijs voor unieke samenwerking

ParkinsonNet van het Radboudumc heeft samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ een internationale zorgprijs gewonnen: de Value-Based Healthcare Prize 2015. De prijs beloont vernieuwende zorginitiatieven die aantoonbaar toegevoegde waarde hebben voor de patiënten, de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren en zorgkosten helpen terugdringen.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. CZ en VGZ zijn de twee zorgverzekeraars die het initiatief van het begin ondersteunden.

Patiëntgerichtheid

De jury prijst ParkinsonNet voor de manier waarop verbeteringen zijn bereikt. Vooral de patiëntgerichtheid, de nationale dekking van het netwerk en de substantiële kwaliteitsverbetering en kostenreductie oogsten lof. De Value-Based Healthcare Prize 2015 biedt de prijswinnaar een nauwe samenwerking met en toegang tot de kennis van het internationaal vooraanstaande Value Based Healthcare Center Europe en de Harvard University. Dit is van groot belang om de vernieuwende werkwijze binnen ParkinsonNet verder te ontwikkelen.

Erkenning

De prijs is een erkenning voor het werk van het Radboudumc, CZ en VGZ. Als vervolg op ParkinsonNet voeren de partners een innovatief experiment “Pay for performance” uit in de regio Nijmegen, waarbij zorgverleners niet meer beloond worden voor wat men doet, maar voor de bereikte gezondheidseffecten. CZ en VGZ zijn optimistisch over de resultaten tot nu toe en zien de prijs als een beloning voor het project waarin samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders de basis vormt. ParkinsonNet-directeur Marten Munneke en prof. dr. Bas Bloem van het Radboudumc namen samen met de projectleiders van CZ en VGZ de prijs 9 april 2015 in ontvangst. De prijs is een stimulans voor internationale uitbreiding van ParkinsonNet, onder meer via een netwerk van honderd aangesloten universiteiten.