Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Deze zorg is gericht op mensen die slechtziend, blind, slechthorend of doof zijn en/of een spraak-taalontwikkelingsstoornis hebben. De zorg leert de mensen omgaan met de beperking. Zo kunnen zij de regie over hun eigen leven behouden of vergroten.

Toegankelijke zorg

We zorgen er voor dat verzekerden gebruik kunnen maken van meer innovatieve toepassingen, waaronder digitale cursussen. Zo worden behandelingen op een laagdrempelige manier toegankelijk, zonder dat verzekerden daarvoor ver hoeven te reizen.

Snellere toegang tot zorg

Als de oogarts een beperking heeft vastgesteld, heeft de verzekerde later geen verwijzing meer nodig van de huis- of jeugdarts als er een nieuwe zorgvraag ontstaat. Het kost verzekerden daardoor minder tijd en moeite om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Passende zorg

We zetten geen specialistische zorg in als kan worden volstaan met een eerstelijnsdeskundige, zoals een hulpmiddelenleverancier, een logopedist, een ergotherapeut of een fysiotherapeut. Verzekerden kunnen bij deze professionals vaak veel dichter bij huis en goedkoper geholpen worden.

Daarnaast stimuleren we dat er meer inzicht komt in de kwaliteit van deze zorg. Dit helpt verzekerden bij het maken van hun keuze voor een zorgaanbieder.