Samen werken aan de implementatie van e-health

Er bestaan inmiddels veel e-health toepassingen die de zorg kunnen verbeteren en de zorgkosten kunnen verlagen. Toch worden ze niet of nauwelijks gebruikt door verzekerden of zorgverleners. En als dat wel gebeurt, is dat vaak aanvullend op bestaande zorg waardoor de zorgkosten stijgen.

Wij willen dat meer mensen gebruik kunnen maken van doelmatige e-health toepassingen. Dat doen we door:

  • in pilots te onderzoeken hoe nieuwe zorgprocessen en de financiering van moderne zorg eruit zouden moeten zien
  • partijen bij elkaar te brengen en oplossingen te faciliteren die bijdragen aan de implementatie van e-health
  • e-health toepassingen aan te bieden aan verzekerden.