Eigen bijdrage medicijnen

Vanuit de basisverzekering vergoeden we de kosten voor medicijnen als deze voorkomen in het geneesmiddelen vergoedingensysteem (GVS). Voor sommige medicijnen betaalt u naast het eigen risico een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage medicijnen

Sommige medicijnen worden niet helemaal vergoed uit de basisverzekering. U betaalt dan een deel zelf, zoals vaak bij ADHD-medicijnen. Dit heet een eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage nooit meer dan € 250, dit heeft de overheid zo bepaald. Dat is goed nieuws als u veel medicijnen nodig hebt. In 2018 is er namelijk geen maximum voor deze eigen bijdrage en moeten sommige patiënten veel bijbetalen.

Hoe werkt het?

In 2018 betaalt u de eigen bijdrage voor medicijnen meestal zelf bij de apotheek. De apotheek stuurt naar ons alleen de rekening van het deel dat vergoed wordt uit de basisverzekering. In 2019 declareert de apotheek alle kosten voor het medicijnen bij ons. Wij sturen u dan de rekening van de eigen bijdrage. U hoeft dus bij de apotheek niet meer zelf bij te betalen, maar wij sturen u de rekening van de eigen bijdrage.
Bijvoorbeeld:

  • Hebt u de eigen bijdrage van € 250 nog niet opgemaakt en hebt u geen aanvullende verzekering waarin de eigen bijdrage vergoedt wordt? Dan sturen wij u de rekening van de eigen bijdrage.
  • Hebt u de aanvullende verzekering Top en hebt u de eigen bijdrage van € 250 nog niet opgemaakt? Dan verrekenen wij de eigen bijdrage met uw aanvullende verzekering.
Let op! Hebt u het eigen risico nog niet helemaal opgemaakt?
Dan verrekenen wij het deel dat vergoed wordt uit de basisverzekering met het openstaand eigen risico. Het kan dan ook voorkomen dat u de rekening krijgt voor de eigen bijdrage én het eigen risico.

Hebt u de eigen bijdrage van € 250 opgemaakt en ook uw eigen risico verbruikt?
Dan vergoeden wij uw medicijnen volledig uit uw basisverzekering.

Een rekenvoorbeeld

David krijgt een medicijn van de apotheek. Hij heeft een basisverzekering van CZ met een verplicht eigen risico van € 385 en heeft de aanvullende verzekering Top. Wat betaalt hij voor het medicijn?

  1. David haalt het medicijn bij zijn apotheek.
  2. Het medicijn kost € 80. Vanuit de basisverzekering wordt € 60 voor het medicijn vergoed. De eigen bijdrage is € 20.
  3. Het medicijn wordt vergoed uit de basisverzekering. David betaalt dit dus eerst vanuit zijn eigen risico.
  4. In totaal betaalt hij zelf € 20 eigen bijdrage + € 60 eigen risico = € 80.
  5. Uit zijn aanvullende verzekering krijgt hij € 20 eigen bijdrage terug.

Hoogte eigen bijdrage

Bekijk op Medicijnkosten.nl wat de maximale vergoeding is voor uw medicijn en wat u eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Bent u niet het hele jaar bij ons verzekerd? Dan hoeft u niet de eigen bijdrage van € 250 volledig te betalen. De eigen bijdrage wordt dan berekend op het aantal dagen dat u bij ons verzekerd bent.