Eigen bijdrage medicijnen 2019 maximaal € 250

Voor sommige medicijnen betaalt u een deel zelf. Dit heet een eigen bijdrage. Als u vaak medicijnen nodig hebt, kan het zijn dat u veel moet bijbetalen. Om dat te voorkomen, is uw eigen bijdrage in 2019 maximaal € 250.

U betaalt de eigen bijdrage achteraf

In 2019 hoeft u de eigen bijdrage niet meer direct te betalen als u uw medicijn ophaalt. De apotheek declareert alle kosten eerst bij ons. Daarna sturen wij u een rekening voor de eigen bijdrage.

Hebt u de aanvullende verzekering Top? Dan verrekenen we uw eigen bijdrage met uw aanvullende verzekering. U hoeft dit zelf dus niet meer te betalen.

Let op, u betaalt ook eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt u eigen risico. Ook voor medicijnen. U kunt dus een rekening krijgen voor de eigen bijdrage én het eigen risico. Betaalde u al € 250 eigen bijdrage én uw volledige eigen risico? Dan vergoeden wij uw medicijnen volledig uit uw basisverzekering.

Bereken úw vergoeding

Op Medicijnkosten.nl berekent u de maximale vergoeding voor uw medicijn. En ook de eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage wordt berekend op het aantal dagen dat u bij ons verzekerd bent.

Rekenvoorbeeld

David haalt een medicijn bij de apotheek. Kosten: € 80. Hij kan het medicijn meteen meenemen. Een paar weken later krijgt hij de rekening van CZ. De eigen bijdrage voor het medicijn is € 20. Die hoeft hij niet te betalen, want David heeft de aanvullende verzekering Top. De overige € 60 wordt vergoed uit de basisverzekering. Daarom betaalt hij eigen risico. David betaalt uiteindelijk € 60 eigen risico. Is zijn eigen risico op? Dan hoeft hij niks meer te betalen voor zijn medicijn.