Eigen bijdrage medicijnen

Voor sommige medicijnen betaalt u een deel zelf. Dit heet een eigen bijdrage. Als u vaak medicijnen nodig heeft, kan het zijn dat u veel moet bijbetalen. Om dat te voorkomen, is uw eigen bijdrage maximaal € 250.

U betaalt de eigen bijdrage achteraf

Wanneer u uw medicijnen heeft opgehaald, declareert de apotheek alle kosten bij ons. Daarna sturen wij u een rekening voor de eigen bijdrage.

Let op, u betaalt ook eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt u eigen risico. Ook voor medicijnen. U kunt dus een rekening krijgen voor de eigen bijdrage én het eigen risico. Betaalde u al € 250 eigen bijdrage én uw volledige eigen risico? Dan vergoeden wij uw medicijnen volledig uit uw basisverzekering.

Rekenvoorbeeld

David haalt een medicijn bij de apotheek. Kosten: € 80. De eigen bijdrage voor het medicijn is € 20. Een paar weken later ontvangt hij een rekening van CZ. De overige € 60 wordt vergoed uit de basisverzekering. Daarom betaalt hij eigen risico. David betaalt uiteindelijk € 20,- eigen bijdrage en € 60 eigen risico aan CZ. Is zijn eigen risico op? Dan hoeft hij geen eigen risico te betalen.