Pgb verpleging en verzorging wijzigen

Hebt u een pgb verpleging en verzorging? En wilt u een wijziging doorgeven? Vul het wijzigingsformulier in en stuur het op.

Wanneer vult u het wijzigingsformulier in?

U vult het wijzigingsformulier Zvw-pgb bijvoorbeeld in als:

  • u een adreswijziging wil doorgeven
  • de budgethouder langer dan 2 maanden in een ziekenhuis of een andere zorginstelling wordt opgenomen
  • u het pgb wil beëindigen 
  • de urenverhouding pgb/ZIN (zorg in natura) wijzigt

Zó geeft u een wijziging door

  1. Vink de soort wijziging aan en vul de bijbehorende vragen in.

  2. Stuur het volledig ingevulde formulier per post naar onze afdeling Medische Beoordelingen.

CZ Klantenservice