Scheiding: dit regelt u voor de kinderen

U en uw ex bepalen bij wie de kinderen worden verzekerd. En wat u doet als er zorgkosten zijn. We leggen u graag uit hoe het werkt.

Komt u er samen niet uit?

Dan blijven de kinderen op de polis van de ouder die al verzekeringnemer was. Wilt u dat niet? Dan hebben we extra informatie nodig:

  • een bewijs waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft (zoals een rechterlijke beslissing), of;

  • een bewijs waaruit blijkt dat u samen het ouderlijk gezag hebt, maar waarin afspraken zijn gemaakt wie voor de kinderen zorgt (zoals een ouderschapsplan).

Maak alvast afspraken over de zorgkosten

Soms heeft uw kind zorg nodig die wij niet helemaal vergoeden. Verwacht of onverwacht. Het is goed om van te voren af te spreken hoe u deze kosten betaalt.

De verzekeringnemer krijgt de vergoeding

Hou er rekening mee dat alleen de verzekeringnemer een vergoeding kan krijgen voor de zorg van uw kind. Bespreek samen hoe u dit eventueel verrekent.

Plan samen de behandelingen

Heeft uw zoon of dochter zorg nodig? Bespreek dan samen wat u vindt dat nodig is. En plan behandelingen of bijvoorbeeld de aanschaf van een bril samen in.