Terugbetaling eigen risico

Hebt u meegedaan aan de regeling gespreid betalen eigen risico? En hebt u aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u in het eerste kwartaal van het volgende jaar het te veel betaalde bedrag terug.

Na afloop van een kalenderjaar ontvangt u een eindafrekening. Wordt de regeling tussentijds beëindigd? Dan ontvangt u binnen 7 dagen een eindafrekening. In de eindafrekening vermelden wij welk bedrag u ontvangt. Ook kunt u zien welke kosten wij met uw eigen risico hebben verrekend.

Eindafrekening na afloop kalenderjaar

  • U ontvangt in het eerste kwartaal van het volgende jaar een eindafrekening. Hierin staat vermeld wat u hebt betaald en hoeveel eigen risico u hebt verbruikt.
  • In de eindafrekening staat welk bedrag u ontvangt. Dit bedrag ontvangt u binnen 7 dagen na ontvangst van de brief. Hebt u een betalingsachterstand? Dan verrekenen wij het te ontvangen bedrag met deze achterstand.

Tussentijdse afrekening

  • Binnen 7 dagen na het beëindigen van de regeling ontvangt u de eindafrekening. Hierin staat vermeld wat u hebt betaald en hoeveel eigen risico u hebt verbruikt.
  • Hebt u meer eigen risico verbruikt dan u betaald hebt? Dan brengen wij dit bedrag bij u in rekening. Kunt u dit niet in één keer betalen? Geen zorgen. U kunt een betalingsregeling met ons afspreken.

CZ Klantenservice