Het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn kosten voor zorg die u zelf betaalt. Toch zijn ze niet hetzelfde. We zetten de verschillen voor u op een rij.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. U betaalt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg nodig hebt uit de basisverzekering. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. De overheid stelt het verplicht eigen risico vast. Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Eigen bijdrage

Een wettelijke eigen bijdrage betekent dat u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage en de zorgsoorten waarvoor deze geldt, stelt de overheid vast. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor ziekenvervoer, kraamzorg en sommige medicijnen.

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn kosten voor zorg die u zelf betaalt. Toch zijn ze niet hetzelfde. De eigen bijdrage is voor alle leeftijden en geldt voor sommige zorg uit de basis- of aanvullende verzekering. Soms kunt u er een vergoeding voor krijgen uit de aanvullende verzekering. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de zorg die u krijgt. Het eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en is alleen voor zorg uit de basisverzekering.

Soms betaalt u eigen bijdrage én eigen risico

Voor sommige zorg betaalt u eigen risico en een eigen bijdrage. U betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, telt mee voor uw eigen risico.

Een rekenvoorbeeld

Mieke heeft een hoortoestel nodig. Ze heeft een basisverzekering bij CZ met een eigen risico van € 385 én de aanvullende verzekering 50+. Wat betaalt ze voor haar hoortoestel?

  1. Mieke koopt een hoortoestel van € 1200.
  2. De eigen bijdrage is 25%, dus € 300. Deze kosten betaalt Mieke zelf. Er blijft een bedrag over van € 900.
  3. Het hoortoestel wordt vergoed uit de basisverzekering. Mieke betaalt dus eigen risico.
  4. In totaal betaalt ze zelf € 300 eigen bijdrage + € 385 eigen risico = € 685.
  5. Uit haar aanvullende verzekering krijgt ze € 300 eigen bijdrage terug.
  6. CZ vergoedt in totaal € 815. En Mieke hoeft in 2024 geen eigen risico meer te betalen.