Het verschil tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Verplicht eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. U betaalt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg nodig hebt uit de basisverzekering. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. De overheid stelt het verplicht eigen risico vast.

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U hebt met de Zorg-op-maatpolis of Zorgkeuzepolis de keuze uit een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200€ 300€ 400 of € 500. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe minder premie u betaalt.

Hebt u de Zorgbewustpolis? Dan kunt u alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500.

U hebt met de Zorg-op-maatpolis of Zorgkeuzepolis de keuze uit een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Hebt u de Zorgbewustpolis? Dan kunt u alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500,-. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op uw premie.

Nog vragen? We zijn er voor u