Het verschil tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Verplicht eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. U betaalt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg nodig hebt uit de basisverzekering. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. De overheid stelt het verplicht eigen risico vast.

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U hebt met de Zorg-op-maatpolis of Zorgkeuzepolis de keuze uit een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200€ 300€ 400 of € 500. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe minder premie u betaalt.

Hebt u de Zorgbewustpolis? Dan kunt u alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500.

U hebt met de Zorg-op-maatpolis of Zorgkeuzepolis de keuze uit een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Hebt u de Zorgbewustpolis? Dan kunt u alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500,-. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op uw premie.

Antwoord op de meest gestelde zorgverzekeringsvragen

Welke zorg valt onder het eigen risico? En hoe zit het met het eigen risico als uw behandeling aan het eind van het jaar start? Betaalt u dan het jaar daarna weer eigen risico? Tijdens het webinar ‘Antwoord op de meest gestelde zorgverzekeringsvragen’ geven experts hier antwoord op. U ziet hier een deel van het webinar. Bekijk het hele webinar.

Nog vragen? We zijn er voor u