Voor deze zorg betaalt u geen eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen.

Geen eigen risico

U betaalt géén eigen risico voor:

 • Een bezoek aan de huisarts (bloedonderzoek in een laboratorium op verzoek van uw huisarts valt wel onder het eigen risico)
 • Kinderen onder de 18
 • Verloskundige zorg (inclusief plaatsen van spiraal door verloskundige)
 • NIPT met medische indicatie
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Ketenzorg
 • Verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • Zorgkosten en reiskosten bij orgaandonatie
 • Voetzorg diabetes mellitus bij een podotherapeut
 • Bevolkingsonderzoeken (u betaalt wel eigen risico bij eventueel vervolgonderzoek)
 • Medicijnen van de lijst voorkeursgeneesmiddelen
 • Zorg vergoed uit uw aanvullende verzekering

Wanneer betaalt u wel eigen risico?

Voor alle andere zorg uit de basisverzekering betaalt u wel eigen risico. Ook kan het zijn dat u een eigen bijdrage betaalt.

Eigen risico terugkrijgen bij Zorgbewustpolis

Heeft u een Zorgbewustpolis? Bij CZ krijgt u uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 terug bij:

 • Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
 • Looptherapie bij etalagebenen