Voor deze zorg betaalt u geen eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen.

Geen eigen risico

U betaalt géén eigen risico voor:

 • Een bezoek aan de huisarts (bloedonderzoek in een laboratorium op verzoek van uw huisarts valt wel onder het eigen risico)
 • Kinderen onder de 18
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Ketenzorg
 • Verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • Nacontroles en reiskosten van orgaandonoren
 • Voetzorg diabetes mellitus bij een podotherapeut
 • Bevolkingsonderzoeken (u betaalt wel eigen risico bij eventueel vervolgonderzoek)
 • Zorg die wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering

Wanneer betaalt u wel eigen risico?

Voor alle andere zorg uit de basisverzekering betaalt u wel eigen risico. Ook kan het zijn dat u een eigen bijdrage betaalt.

Eigen risico terug bij Zorgbewustpolis

Hebt u een Zorgbewustpolis? Vanaf 2018 krijgt u bij CZ uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 terug bij:

Antwoord op de meest gestelde zorgverzekeringsvragen

Welke zorg valt onder het eigen risico? En hoe zit het met het eigen risico als uw behandeling aan het eind van het jaar start? Betaalt u dan het jaar daarna weer eigen risico? Tijdens het webinar ‘Antwoord op de meest gestelde zorgverzekeringsvragen’ geven experts hier antwoord op. U ziet hier een deel van het webinar. Bekijk het hele webinar.

Nog vragen? We zijn er voor u