Beugelplan

Hoe werkt het beugelplan (voor verzekerden tot 22 jaar)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven. De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid. Op de referentielijst ziet u wat volgens ons normale tarieven zijn. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Spaarplan met 3 groeistappen

Zo werkt het beugelplan: een spaarplan met 3 groeistappen

Het beugelplan is onderdeel van de aanvullende verzekering Gezinnen. Het beugelplan werkt als een spaarplan met 3 groeistappen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: orthodontist.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice