Beugelplan

Hoe werkt het beugelplan (voor verzekerden tot 22 jaar)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven. De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid. Op de referentielijst ziet u wat volgens ons normale tarieven zijn. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Spaarplan met 3 groeistappen

Zo werkt het beugelplan: een spaarplan met 3 groeistappen

Het beugelplan is onderdeel van de aanvullende verzekering Gezinnen. Het beugelplan werkt als een spaarplan met 3 groeistappen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: orthodontist.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Nog vragen? We zijn er voor u