Wachttijden

Welke afspraken heeft CZ voor u gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid?

Landelijk zijn er normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid. Deze normen worden treeknormen genoemd. Waar nodig en mogelijk voegt CZ hier eigen normen aan toe.

De afspraken hieronder zijn volgens deze landelijke (treek) normen, tenzij we anders aangeven. CZ garandeert dat u binnen de aangegeven termijn bij een zorgverlener terecht kunt.

Diëtist: hoe snel kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een diëtist.

Kortdurend verblijf: hoe snel kunt u terecht?

U kunt meestal binnen 48 uur terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).

Ergotherapie: hoe snel kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een ergotherapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De ergotherapeut kan u hierover informeren.

Farmacie: hoe snel kunt u terecht?

U kunt binnen maximaal 1 werkdag terecht bij een apotheek. Het kan zijn dat het geneesmiddel niet beschikbaar is. De apotheek kan u dan aangeven wanneer het wel op voorraad is.

Fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck: hoe snel kunt u terecht?

Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck hebben wij een kortere wachttijd afgesproken dan de landelijke norm van 5 werkdagen. U kunt binnen 4 werkdagen terecht bij een therapeut.

Spoed? Dan kunt u eerder terecht. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk juist niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan u hierover informeren.

Geboortezorg: hoe snel kunt u terecht?

Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.

Geriatrische revalidatiezorg: hoe snel kunt u terecht?

Bent u ontslagen uit het ziekenhuis? U kunt binnen 48 uur in een verpleeghuis of revalidatiecentrum terecht voor revalidatie. Wij garanderen dat u binnen 30 minuten reistijd van uw woonplaats over geriatrische revalidatiezorg kunt beschikken. Voor geriatrische revalidatiezorg hanteren we kortere wachttijden dan de landelijke norm. Deze is 13 weken.

GGZ: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Hiervoor hanteert CZ de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid:

 • Een maximale wachttijd van 4 weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht.
 • Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen 4 weken stappen om een diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoeft u niet langer dan 3 weken te wachten.
 • Start van ambulante behandeling (zorg zonder opname in een instelling of ziekenhuis) binnen 6 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 4 weken.
 • Start van een behandeling met opname binnen 7 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 5 weken.
 • Als u met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij uw woonomgeving.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van uw keuze? Maak gebruik van wachtlijstbemiddeling als dat mogelijk is. Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties meestal niet succesvol.

U kunt ook naar een online psycholoog. Dat is net zo persoonlijk als een gewone behandeling. En u kunt snel beginnen.

Huidtherapie: hoe snel kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen bij een huidtherapeut terecht.

Huisarts: hoe snel kunt u terecht?

 • Bezoek: In 80% van de gevallen kunt u binnen 2 dagen terecht bij de huisarts. De maximale wachttijd is 3 dagen.
 • Telefoon: Tijdens kantooruren hebt u binnen 2 minuten contact. Dit kan ook met een keuzemenu zijn.
 • Spoed: U hebt binnen 30 seconden telefonisch contact met uw huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Uw huisarts probeert binnen 15 minuten bij u te zijn.

Hulpmiddelen: hoe snel kunt u terecht?

Met onze gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen hebben we goede afspraken gemaakt. Hiervoor hebben we normen opgesteld die passen bij de kenmerken van het soort hulpmiddel. Voor incontinentie- en stomamateriaal kunt u hierop rekenen:

 • U kunt uw leverancier 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch en online bereiken.
 • Uw leverancier is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar voor (spoed)bestellingen, zorginhoudelijke begeleiding en advisering.
 • U ontvangt het materiaal binnen 24 uur thuis. In spoedeisende situaties zelfs binnen 4 uur.
 • Kan de leverancier uw vraag niet via de telefoon oplossen? Dan komt een verpleegkundige (van de leverancier) bij u aan huis voor informatie en advies. Waar in Nederland u ook woont.
 • De materialen die de leverancier voor u selecteert, voldoen aan strenge richtlijnen voor kwaliteit.

Logopedie: hoe snel kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een logopedist. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De logopedist kan u hierover informeren.

Mondzorg: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

 • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijgt u de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
 • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijgt u de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
 • U kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
 • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
 • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kunt u binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
 • Voor mondzorg zonder spoed kunt u binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kunt u de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

Podotherapie: hoe snel kunt u terecht?

Na het eerste contact kunt u binnen 5 werkdagen terecht voor behandeling. In spoedsituaties kunt u uiteraard eerder terecht.

Thuiszorg in de laatste levensfase: hoe snel kunt u terecht?

 • Hebt u direct zorg nodig? Dan krijgt u die binnen 24 uur.
 • Hebt u niet direct zorg nodig? Dan neemt uw zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met u op. U hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met uw zorgverlener. Uw zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als u de zorg dan nog niet nodig hebt. U spreekt dan met uw zorgverlener af wanneer uw zorg start.

Voor thuiszorg in de laatste levensfase hanteren we een kortere wachttijd dan de landelijke norm (van 6 weken).

Wijkverpleging: hoe snel kunt u terecht?

 • Hebt u direct zorg nodig? Dan krijgt u die binnen 24 uur.
 • Hebt u niet direct zorg nodig? Dan neemt uw zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met u op. U hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met uw zorgverlener. Uw zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als u de zorg dan nog niet nodig hebt. U spreekt dan met uw zorgverlener af wanneer uw zorg start.
 • Wij zorgen ervoor dat u gegarandeerde toegang hebt tot wijkverpleging. Meestal hebt u keuze uit meerdere zorgverleners.

Voor wijkverpleging hanteren we kortere wachttijden dan de landelijke norm. Volgens de landelijke norm moet wijkverpleging altijd binnen 6 weken starten en vaak (80%) binnen 4 weken.

Ziekenhuiszorg: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg) nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

 • Een maximale wachttijd van 28 dagen voor een afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek aan een polikliniek). In 80% van de situaties kunt u binnen 21 dagen terecht.
 • Uw arts onderneemt binnen 28 dagen na de 1e afspraak stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties is dit binnen 21 dagen.
 • U wordt binnen 42 dagen behandeld op de polikliniek (dagbehandeling of opname). In 80% van de gevallen is dit binnen 28 dagen.
 • U wordt binnen 49 dagen opgenomen voor uw behandeling in het ziekenhuis die langer duurt dan 1 dag. In 80% van de situaties wordt u binnen 35 dagen opgenomen.
 • Spoedzorg is voor u beschikbaar binnen 45 minuten.
 • De ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit in bijna heel Nederland.
 • Voor de behandeling van staar zijn momenteel lange wachttijden. Daarom hebben wij speciale afspraken gemaakt met Lasik Oogcentrum. Hier kunt u binnen 4 weken terecht voor een intake. En wordt u binnen 6 weken geopereerd. Lees meer over deze afspraak.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van uw keuze? Dan is de wachttijd mogelijk te lang. U kunt dan gebruik maken van wachtlijstbemiddeling als u dat wenst.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg: hoe snel kunt u terecht?

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn er nauwelijks wachtlijsten. U kunt terecht bij alle zorgaanbieders in Nederland die deze specialistische zorg bieden.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven