Wachttijden in de zorg

Als u zorg nodig heeft, wilt u graag zo snel mogelijk geholpen worden. Daarom hebben we landelijk afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid in de zorg. Deze afspraken noemen we treeknormen.

Hoe snel kunt u terecht als u zorg nodig heeft?

Hoe snel u geholpen kunt worden, verschilt per zorgsoort. Kijk welke landelijke afspraken gelden voor uw zorgverlener. Soms hebben we zelf nog extra afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Dan staat dit erbij.

Acute verloskunde

De ambulance moet binnen 45 minuten bij u zijn.

Apotheek

U kunt binnen 1 werkdag terecht bij een apotheek. Het kan zijn dat uw geneesmiddel niet op voorraad is. De apotheek kan u dan vertellen wanneer het wel weer beschikbaar is.

Dieetadvies

De maximale wachttijd voor een diƫtist is 5 werkdagen.

Ergotherapie

De maximale wachttijd voor een ergotherapeut is 5 werkdagen.

Fysio- of oefentherapie

De landelijke wachttijd voor fysiotherapie en oefentherapie is maximaal 5 werkdagen. Bent u bij CZ verzekerd? Dan kunt u binnen 4 werkdagen terecht.

Geriatrische revalidatiezorg

De landelijke wachttijd voor uw revalidatie bij een verpleeghuis of revalidatiecentrum is maximaal 13 weken. Bent u bij CZ verzekerd? Dan kunt u binnen 48 uur terecht, binnen 30 minuten reistijd van uw woonplaats.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Heeft u psychische hulp nodig? Bijvoorbeeld van een psycholoog. Dit zijn de afspraken over wachttijden en bereikbaarheid in de GGZ:

 • Aanmelding: de maximale wachttijd voor een eerste consult is 4 weken.
 • Diagnose: na de intake is de maximale wachttijd 4 weken voor een diagnose of indicatie.
 • Ambulante behandeling: de maximale wachttijd voor GGZ zonder opname in een instelling of ziekenhuis is 6 weken.
 • Intramurale behandeling: de maximale wachttijd voor GGZ met opname is 7 weken.
 • Spoed: als u met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij uw woonomgeving.

Staat u op een wachtlijst, en wilt u in de tussentijd geholpen worden? U kunt ook naar een online psycholoog. Net zo persoonlijk als een gewone behandeling. En u kunt snel beginnen.

Huidtherapie

De maximale wachttijd voor een huidtherapeut is 5 werkdagen.

Huisartsenzorg

De maximale wachttijd bij de huisarts is 3 dagen. Spoed? Dan kunt u direct terecht bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Bel altijd eerst even.

Incontinentiemateriaal

Heeft u incontinentiemateriaal nodig? Dit zijn de afspraken over wachttijden en bereikbaarheid met gecontracteerde leveranciers van incontinentiemiddelen:

 • Telefonisch en online: 24/7 bereikbaar. Kan de leverancier uw vraag niet via de telefoon oplossen? Dan komt een verpleegkundige bij u aan huis. Waar in Nederland u ook woont. 
 • Advies, (spoed)bestellingen, zorginhoudelijke begeleiding: 24/7 bereikbaar
 • Levering: u ontvang het incontinentiemateriaal binnen 24 uur thuis. Bij spoed zelfs binnen 4 uur. De materialen voldoen aan strenge richtlijnen voor kwaliteit.

Kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf)

U kunt meestal binnen 48 uur terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).

Logopedie

De maximale wachttijd voor een logopedist is 5 werkdagen.

Mondzorg

Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

Spoed? Als u acuut mondzorg nodig heeft is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kunt u wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.

Personenalarmering

Wilt u personenalarmering regelen? Bij gecontracteerde leveranciers wordt de apparatuur binnen 5 werkdagen geplaatst. En bij een spoedopdracht binnen 2 dagen.

Podotherapie

De maximale wachttijd voor een podotherapeut is 5 werkdagen.

Stomamateriaal

Heeft u stomamateriaal nodig? Dit zijn de afspraken over wachttijden en bereikbaarheid met gecontracteerde leveranciers van stomamiddelen:

 • Telefonisch en online: 24/7 bereikbaar. Kan de leverancier uw vraag niet via de telefoon oplossen? Dan komt een verpleegkundige bij u aan huis. Waar in Nederland u ook woont. 
 • Advies, (spoed)bestellingen, zorginhoudelijke begeleiding: 24/7 bereikbaar
 • Levering: u ontvang het stomamateriaal binnen 24 uur thuis. Bij spoed zelfs binnen 4 uur. De materialen voldoen aan strenge richtlijnen voor kwaliteit.

Thuiszorg in de laatste levensfase

De landelijke wachttijd is maximaal 6 weken. Bent u bij CZ verzekerd? Dan gelden de volgende afspraken:

 • Heeft u direct zorg nodig? Dan is de maximale wachttijd 24 uur.
 • Heeft u niet direct zorg nodig? Dan neemt uw zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met u op. U heeft dan binnen 1 week een indicatiegesprek met uw zorgverlener. Uw zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als u de zorg dan nog niet nodig heeft. U spreekt dan met uw zorgverlener af wanneer uw zorg start.

Wijkverpleging

De landelijke wachttijd is maximaal 6 weken. Bent u bij CZ verzekerd? Dan gelden de volgende afspraken:

 • Heeft u direct zorg nodig? Dan is de maximale wachttijd 24 uur.
 • Heeft u niet direct zorg nodig? Dan neemt uw zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met u op. U heeft dan binnen 1 week een indicatiegesprek met uw zorgverlener. Uw zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als u de zorg dan nog niet nodig heeft. U spreekt dan met uw zorgverlener af wanneer uw zorg start.
 • Wij zorgen ervoor dat u gegarandeerde toegang heeft tot wijkverpleging. Meestal heeft u keuze uit meerdere zorgverleners.

Ziekenhuiszorg

Dit zijn de afspraken voor wachtlijsten voor operaties en ziekenhuizen:

 • Aanmelding: heeft u een afspraak met een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek aan een polikliniek)? Dan is de maximale wachttijd op een eerste consult 4 weken.
 • Diagnose: binnen 3 weken na uw eerste consult kunt u terecht voor onderzoek om te komen tot een diagnose of indicatie.
 • Dagbehandeling of opname: de maximale wachttijd voor een behandeling op de polikliniek is maximaal 4 weken.
 • Behandeling die langer dan 1 dag duurt: de maximale wachttijd is maximaal 7 weken.
 • Spoedzorg: de maximale wachttijd voor spoedzorg is 45 minuten.
 • Ambulance: de ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit in bijna heel Nederland.

Lang wachten? Soms is wachtlijstbemiddeling mogelijk

Voor bepaalde intensieve, complexe zorg kan de wachttijd soms langer zijn dan afgesproken. Bijvoorbeeld voor huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, GGZ, wijkverpleging of thuiszorg in de laatste levensfase. In deze situaties is wachtlijstbemiddeling mogelijk. Bel ons gerust. We zoeken graag samen met u naar mogelijkheden.

Omzetplafond

Met sommige zorgverleners spreken we een maximumbedrag af dat ze kunnen declareren: een omzetplafond. Hierdoor kan voorkomen worden dat u langer moet wachten voordat u geholpen wordt. Moet u langer wachten dan de landelijke normen? Bel dan met onze zorgadviseurs. Zij zoeken samen met u naar een passende zorgverlener in de buurt.


Bekijk de  en de  waarvan het omzetplafond inmiddels bereikt is. En u dus misschien langer moet wachten.

Veelgestelde vragen over wachttijden in de zorg

We vinden het belangrijk dat u altijd zo snel mogelijk geholpen wordt. Daarom hebben we afspraken gemaakt over wachttijden van zorgverleners. Dit noemen we treeknormen. Deze gelden voor ziekenhuizen, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en apothekers.

In de CZ Zorgvinder vindt u alle zorgverleners waar wij afspraken mee hebben gemaakt. Soms ziet u daar ook wat de wachttijd is. Neem zelf contact op met de zorgverlener van uw keuze.