Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Heeft u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan het tand-kaak-mond-stelsel? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Orthodontie in bijzondere gevallen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.


Wat krijgt u vergoed?

Het maakt niet uit naar welke orthodontist u gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, u krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf januari 2024

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Materiaal en techniekkosten 2024

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor orthodontie in bijzondere gevallen. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw orthodontist. Vind een orthodontist bij u in de buurt.

Voor een vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen moet u vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend orthodontist of kaakchirurg mee en het behandelplan van de behandelend orthodontist of kaakchirurg.

Aan de hand van uw aanvraag beoordelen we of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen. Krijgt u geen akkoordverklaring, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen. Bent u aanvullend verzekerd voor mondzorg? Dan kunt u uw kosten voor orthodontie (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kunt u terecht voor mondzorg?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor mondzorg. Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

Spoed? Als u acuut mondzorg nodig heeft is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kunt u wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.