Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Hebt u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan het tand-kaak-mond-stelsel? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

Wat krijgt u vergoed?

Het maakt niet uit naar welke orthodontist u gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, u krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2020

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2020

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw orthodontist. Vind een orthodontist bij u in de buurt.

Voor een vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen moet u vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend orthodontist of kaakchirurg mee en het behandelplan van de behandelend orthodontist of kaakchirurg.

Aan de hand van uw aanvraag beoordelen we of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen. Krijgt u geen akkoordverklaring, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen. Bent u aanvullend verzekerd voor mondzorg? Dan kunt u uw kosten voor orthodontie (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl.

Mondzorg: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

  • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijgt u de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
  • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijgt u de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
  • U kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
  • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
  • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kunt u binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
  • Voor mondzorg zonder spoed kunt u binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kunt u de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven