Vergoeding niet-spoedeisende hulp in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Niet-spoedeisende hulp is zorg die u vooraf kunt plannen. Het is dus geen hulp die u met spoed nodig hebt. Wilt u zich buiten Nederland (uw woonland) laten behandelen, omdat er een lange wachtlijst is of er geen behandeling in Nederland mogelijk is? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Krijgt u de zorg bij een gecontracteerde zorgverlener dan hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit en prijzen. We vergoeden dan de zorg volgens uw verzekeringsvoorwaarden en de afgesproken tarieven.

Krijgt u de zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan kunt u op 2 manieren een vergoeding krijgen:

  • U krijgt een vergoeding volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Misschien krijgt u niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
  • U krijgt een vergoeding volgens de Europese Verordening. In dat geval hebt u van ons vooraf toestemming gekregen door middel van een S2 formulier. De buitenlandse zorgverlener rekent dan met ons af volgens de tarieven van het behandelland.

Hebt u voor deze zorg in Nederland toestemming nodig van ons? Dan geldt dat ook voor deze zorg in het buitenland. Vraag een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan. U weet dan vooraf zeker of u de behandeling vergoed krijgt en hoeveel u vergoed krijgt. Lees meer over toestemming aanvragen voor geplande zorg.

Let op: In sommige gevallen kunnen de kosten voor een behandeling veel hoger zijn dan de kosten voor dezelfde behandeling in Nederland. Het is dus belangrijk dat u zich vooraf goed laat informeren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Eigen bijdrage en eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Hebben wij u toestemming gegeven voor zorg in het buitenland en hebt u hiervoor een S2 formulier ontvangen? Dan krijgt u de kosten vergoed volgens de tarieven van het behandelland. Deze vergoeding wordt niet verrekend met een Nederlandse wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico.

Geldt in het behandelland een eigen bijdrage? Dan moet u die zelf betalen aan de betreffende zorgverlener. Deze eigen bijdrage krijgt u mogelijk van ons achteraf vergoed. U kunt de rekening naar ons opsturen. Wij beoordelen dan of een vergoeding mogelijk is. Deze vergoeding wordt wel verrekend met een nog openstaand eigen risico. Geldt voor de zorg in Nederland ook een eigen bijdrage, dan wordt deze op de vergoeding ingehouden.

Waar kunt u terecht?

U kunt zelf een ziekenhuis in België of Duitsland kiezen. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis.

Voorwaarden buitenlandse rekening indienen

Vraag om een gespecificeerde rekening 
Moet u zelf de kosten betalen? Vraag dan om een gespecificeerde rekening. Dit betekent dat op de rekening gegevens moeten staan, zoals de naam en het adres van de zorgverlener, uw naam, de datum en soort behandeling.

Leesbare rekening 
De rekening moet voor ons zodanig leesbaar zijn, dat wij die zonder vertaling kunnen beoordelen.

Rekening bij meerdere behandelingen 
U mag ons een verzamelrekening sturen, maar een aparte rekening per behandeling mag ook.

Moet u een voorschot betalen?
Het komt vaak voor dat zorgverleners om een voorschot vragen voordat ze met een behandeling beginnen. CZ vergoedt de rekening van het voorschot niet apart. Hebt u een voorschot betaald? Stuur ons dan een rekening waarop het voorschot én de behandeling samen vermeld staan. Dan vergoeden wij ook het voorschot.

Declareer de rekening via Mijn CZ, mobiel of per post. Stuur de gegevens die wij nodig hebben mee. Hebt u een akkoordverklaring? Dan hoeft u geen extra gegevens te sturen. Hebt u geen akkoordverklaring? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Een verwijzing van uw huisarts
  • Een behandelverslag van uw zorgverlener
  • Een overzicht van eerdere behandelingen

Direct naar

Zelf regelen

Buitenland

Wilt u een geplande behandeling in het buitenland? De Buitenlandwijzer geeft advies op maat.