Eigen risico terug bij Zorgbewustpolis, zo werkt het

Hebt u een Zorgbewustpolis? Dan krijgt u bij CZ vanaf 1 januari 2018 voor 3 behandeltrajecten uw verplicht eigen risico van € 385,- terug. U ontvangt dit bedrag terug als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Het gaat om de volgende behandeltrajecten:

  1. Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
  2. Looptherapie bij etalagebenen stadium 2
  3. GGZ-behandeling waarbij een deel van de behandeling online is (e-health). Onder e-health wordt verstaan een online behandelmodule, een online dagboek, online vragenlijsten in combinatie met een online behandelmodule of online (zelf)educatie ter ondersteuning van het behandeltraject met de zorgverlener. Een e-consult, e-mail of realtime beeldconsult met de zorgverlener telt niet als e-health module.

U betaalt het verplicht eigen risico tot een maximum van € 385,- eerst zelf, maar u ontvangt dit uiterlijk 1 april van het volgende jaar terug.

Bij bekkenfysiotherapie en looptherapie krijgt u het eigen risico automatisch terug. Volgt u een GGZ-behandeling waarbij een deel van de behandeling online is? Neem dan contact met ons op voor de teruggave van het eigen risico. Bel onze Klantenservice op 088 555 77 77.

Meer over het eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-.

Hoe werkt de teruggaaf bij een vrijwillig eigen risico?
Hebt u een vrijwillig eigen risico? Dan werkt de teruggaaf als volgt:

  • Stel u hebt een vrijwillig eigen risico van € 500,- bovenop het verplichte eigen risico van € 385,-. Uw totale eigen risico is dan € 885,-.
  • Uw behandeling kost € 500,-. Dit bedrag schiet u voor.
  • U krijgt het verplichte eigen risico van € 385,- van ons terug.
  • U betaalt € 115 euro,- zelf vanwege het vrijwillig eigen risico.

Waarom doet CZ dit?

CZ wil zorg toegankelijk en betaalbaar houden. We willen er samen met u als verzekerde voor zorgen dat de stijgende zorgkosten niet onnodig ver oplopen en de premies betaalbaar blijven. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om zorg zo zinnig en zuinig mogelijk te kunnen aanbieden.

Een voorbeeld hiervan is bekkenfysiotherapie. Wij stimuleren fysiotherapie in plaats van een operatie als dat mogelijk is. Want bekkenfysiotherapie is bewezen effectief. Uiteraard doen we dit alleen als dit voor u de beste behandeling is. En u maakt de keuze in overleg met uw behandelend specialist.

Hebt u nog vragen?

Wilt u meer weten over de teruggave van het eigen risico? Of hebt u nog andere vragen? Bel onze Klantenservice op 088 555 77 77

Lees meer over de vergoeding bij: