Vergoeding alarmering bij epilepsie

Wat krijgt u vergoed voor alarmering bij epilepsie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Wat krijgt u vergoed?

Heeft u last van ernstige epileptische klachten? Dan krijgt u een volledige vergoeding voor een bedmatje vanuit uw aanvullende verzekering. Let op: de aanvullende verzekering Jongeren biedt geen vergoeding. U hebt een verwijzing nodig van een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum. Op die verwijzing staat dat er sprake is van ernstige epilepsie.

Bent u collectief verzekerd?

Waar kunt u terecht voor alarmering bij epilepsie?

Op zoek naar een leverancier van bedmatjes? Bel met QuoVadis Nederland (035) 548 87 01.

Een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum moet aangeven dat er sprake is van ernstige epilepsie en het bedmatje aanwijzen als alarmeringsmiddel. Er zijn 2 gespecialiseerde epilepsiecentra: