Vergoeding alarmering bij epilepsie

Wat krijgt u vergoed voor alarmering bij epilepsie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u last van ernstige epileptische klachten? Dan krijgt u een volledige vergoeding voor een bedmatje vanuit uw aanvullende verzekering. Let op: de aanvullende verzekering Jongeren biedt geen vergoeding. U hebt een verwijzing nodig van een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum. Op die verwijzing staat dat er sprake is van ernstige epilepsie.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier van bedmatjes? Bel met QuoVadis Nederland (035) 548 87 01.

Een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum moet aangeven dat er sprake is van ernstige epilepsie en het bedmatje aanwijzen als alarmeringsmiddel. Er zijn 2 gespecialiseerde epilepsiecentra:

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven