Vergoeding alarmering bij epilepsie

Wat krijgt u vergoed voor alarmering bij epilepsie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u last van ernstige epileptische klachten? Dan krijgt u een volledige vergoeding voor een bedmatje vanuit uw aanvullende verzekering. Let op: de aanvullende verzekering Jongeren biedt geen vergoeding. U hebt een verwijzing nodig van een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum. Op die verwijzing staat dat er sprake is van ernstige epilepsie.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier van bedmatjes? Bel met QuoVadis Nederland (035) 548 87 01.

Een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum moet aangeven dat er sprake is van ernstige epilepsie en het bedmatje aanwijzen als alarmeringsmiddel. Er zijn 2 gespecialiseerde epilepsiecentra: