Vergoeding gezondheidscursussen

Wat krijgt u vergoed voor gezondheidscursussen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

De kosten van gezondheidscursussen, die gericht zijn op het bevorderen van uw gezondheid of waarin u leert omgaan met uw ziekte, vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. U bent dan zelf in staat om uw gezondheid op peil te houden of te verbeteren.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

De vergoeding krijgt u niet voor arbeids-en/of bezigheidstherapie, beweegprogramma’s, bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De cursus wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie  
 • een GGD  
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen)  
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen  
 • een andere dan de hiervoor genoemde instanties, waarmee wij afspraken hebben gemaakt

U kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Na de cursus moet u wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis 
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK) 
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO) 
 • Nationale Bond voor EHBO 
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)) 
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 
 • IedereenEhbo 
 • NIKTA 
 • Nedcert

Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar ons stuurt. U overhandigt ons een bewijs van deelname. Declareert de instantie niet rechtstreeks bij ons? Dan stuurt u de rekening samen met het bewijs van deelname naar ons.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar