Vergoeding gezondheidscursussen

Wat krijgt u vergoed voor gezondheidscursussen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

De kosten van gezondheidscursussen, die gericht zijn op het bevorderen van uw gezondheid of waarin u leert omgaan met uw ziekte, vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. U bent dan zelf in staat om uw gezondheid op peil te houden of te verbeteren.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

De vergoeding krijgt u niet voor arbeids-en/of bezigheidstherapie, beweegprogramma’s, bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De cursus wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie  
 • een GGD  
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen)  
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen  
 • een andere dan de hiervoor genoemde instanties, waarmee wij afspraken hebben gemaakt

U kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Na de cursus moet u wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis 
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK) 
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO) 
 • Nationale Bond voor EHBO 
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)) 
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 
 • IedereenEhbo 
 • NIKTA 
 • Nedcert

Gezondheidscursussen kunnen niet rechtstreeks door de instantie bij ons gedeclareerd worden, dat kunt u zelf doen. Het is belangrijk dat u een kopie van het behaalde diploma/certificaat meestuurt.