Vergoeding gecombineerde leefstijlinterventie

(Nieuwe vergoeding per 1 januari 2019)

Gecombineerde leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt u bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Kijk wat u vergoed krijgt voor gezonde leefstijlinterventie.

Wat krijgt u vergoed?

Uw huisarts kan u doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie als u 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. U krijgt een vergoeding voor gecombineerde leefstijlinterventie bij een Body Mass Index (BMI) vanaf:

  • 30
  • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
  • 25 en artrose of slaapapneu

CZ vergoedt ten minste de gecombineerde leefstijl interventieprogramma’s CooL en Beweegkuur. We vergoeden deze alleen als het programma wordt gegeven door leefstijlcoaches met een erkenning van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht

  • U kunt terecht bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN). Zoek een zorgverlener bij u in de buurt.
  • U hebt alleen vooraf toestemming (akkoordverklaring) van ons nodig als u al eerder leefstijlinterventie hebt gehad en hier nog een keer van gebruik wilt maken.