Vergoeding logeerkosten

Wat krijgt u vergoed voor logeerkosten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden logeerkosten uit de aanvullende verzekering. Het gaat dan om een logeerhuis als uw partner of kind is opgenomen in een ziekenhuis of als u in korte tijd meermalen een behandeling nodig hebt waarvoor u niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. De vergoeding krijgt u voor:

  • De overnachting van u en/of uw kind (maximaal 2 logés) in één kamer in een logeerhuis.
  • Het verblijf van uw kind jonger dan 18 jaar in een Mappa Mondo huis.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Als degene die behandeld wordt verzekerd is voor logeerkosten, dan worden de kosten uit deze verzekering vergoed. De logé hoeft dus niet verzekerd te zijn. Heeft degene die behandeld wordt geen verzekering voor logeerkosten en de logé wel? Dan wordt de vergoeding uit de verzekering van de logé betaald. De patiënt moet wel een verzekering bij ons hebben.

Logeerkosten in verband met een bezoek aan een verzekerde in het Nederlands Astma Centrum in Davos vergoeden wij niet.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een logeerhuis? Vind een logeerhuis.

Is er geen plaats meer in het logeerhuis of Mappa Mondo huis? Dan moet u ons om goedkeuring vragen voor een overnachting in een pension of hotel in de buurt. U krijgt dan de kosten vergoed die u had moeten betalen als u in een logeerhuis had kunnen overnachten, tot het maximale bedrag uit uw aanvullende verzekering. Voor goedkeuring stuurt u een melding naar: CZ, t.a.v. Medische Beoordelingen, Postbus 90152, 5000 LD, Tilburg. In uw aanvraag moet staan dat er sprake is van een opname en dat het logeerhuis vol is.