Vergoeding logeerkosten

Wat krijgt u vergoed voor logeerkosten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden logeerkosten uit de aanvullende verzekering. Het gaat dan om een logeerhuis als uw partner of kind is opgenomen in een ziekenhuis of als u in korte tijd meermalen een behandeling nodig hebt waarvoor u niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. De vergoeding krijgt u voor:

  • Uw overnachting en/of die van uw kind in een logeerhuis.
  • Het verblijf van uw kind jonger dan 18 jaar in een Mappa Mondo huis.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Als degene die behandeld wordt verzekerd is voor logeerkosten, dan worden de kosten uit deze verzekering vergoed. De logé hoeft dus niet verzekerd te zijn. Heeft degene die behandeld wordt geen verzekering voor logeerkosten en de logé wel? Dan wordt de vergoeding uit de verzekering van de logé betaald. De patiënt moet wel een verzekering bij ons hebben.

Logeerkosten in verband met een bezoek aan een verzekerde in het Nederlands Astma Centrum in Davos vergoeden wij niet.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een erkend logeerhuis? Vind een logeerhuis bij u in de buurt.

Is er geen plaats meer in het logeerhuis of Mappa Mondo huis? Dan moet u ons om goedkeuring vragen voor een overnachting in een pension of hotel in de buurt. U krijgt dan de kosten vergoed die u had moeten betalen als u in een logeerhuis had kunnen overnachten, tot het maximale bedrag uit uw aanvullende verzekering. Voor goedkeuring stuurt u een melding naar de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. In uw aanvraag moet staan dat er sprake is van een opname en dat het logeerhuis vol is.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven