Vergoeding loopfiets

Wat krijgt u vergoed voor een loopfiets? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Een loopfiets krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Een loopfiets is voor personen met een functiestoornis aan de benen. De benen kunnen het lichaamsgewicht niet voldoende dragen, waardoor lopen moeilijk wordt. U krijgt een loopfiets vergoed als u langdurig op dit middel bent aangewezen.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: loopfietsen. Kost de loopfiets minder dan € 700,-? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. U hebt wel een verwijzing nodig. Is de loopfiets duurder dan € 700,-? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is de loopfiets niet goed meer? Dan kunt u voor vervolgleveringen direct contact opnemen met de leverancier als deze een contract met ons heeft.

U leent de loopfiets. Heeft u de loopfiets niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. De loopfiets wordt dan weer bij u opgehaald.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar