Vergoeding loopfiets

Wat krijgt u vergoed voor een loopfiets? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een loopfiets krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Een loopfiets is voor personen met een functiestoornis aan de benen. De benen kunnen het lichaamsgewicht niet voldoende dragen, waardoor lopen moeilijk wordt. U krijgt een loopfiets vergoed als u langdurig op dit middel bent aangewezen.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: loopfietsen. Kost de loopfiets minder dan € 700,-? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. U hebt wel een verwijzing nodig. Is de loopfiets duurder dan € 700,-? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is de loopfiets niet goed meer? Dan kunt u voor vervolgleveringen direct contact opnemen met de leverancier als deze een contract met ons heeft.

U leent de loopfiets. Heeft u de loopfiets niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. De loopfiets wordt dan weer bij u opgehaald.