Vergoeding vervangende mantelzorg

De zorg voor uw naaste is soms zwaar. Hebt u wat tijd voor uzelf nodig? Bekijk wat u vergoed krijgt voor vervangende mantelzorg.

Wat krijgt u vergoed?

Zorgt u voor iemand, zoals een partner, ouder of familielid? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg. In 2021 kreeg u vervangende mantelzorg vergoed als u of degene voor wie u zorgt één van onderstaande aanvullende verzekeringen heeft bij CZ. In 2022 wordt vervangende mantelzorger vergoed voor de mantelzorger.

In 2021 kreeg u alleen een vergoeding als het gaat om 3 aaneengesloten dagen en 2 nachten. In 2022 krijgt u de vervangende mantelzorg per dagdeel vergoed (minimaal 4 aaneengesloten uren) met een maximum van 14 dagen per jaar.

Hoeveel uur mantelzorgvervanging u per dag vergoed krijgt, hangt af van de zorgverlener. U betaalt mogelijk een eigen bijdrage als de gemaakte kosten per dag hoger zijn dan de maximale dagvergoeding. Bekijk de zorgverleners van vervangende mantelzorg.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U betaalt mogelijk Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2022 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kunt u terecht?

Voor vervangende mantelzorg neemt u contact op met:

Stichting Handen in Huis
Stichting Handen in Huis vergoedt een hele dag vervangende mantelzorg. Vraag de mantelzorgvervanging op tijd aan (8 tot 6 weken van te voren).

Saar aan Huis
Saar aan Huis vergoedt 4 uur vervangende mantelzorg per dag.

Mantelaar
Mantelaar vergoedt 5 uur vervangende mantelzorg per dag.

SeniorService
SeniorService vergoedt 4 uur vervangende mantelzorg per dag.

Persoonlijk stappenplan met de HulpWijzer

Ontdek met de CZ HulpWijzer hoe u vervangende mantelzorg regelt.

Maak uw stappenplan

Nog vragen? We zijn er voor u

Het is druk. Misschien moet u wat langer wachten dan u van ons bent gewend. Excuses voor het ongemak.

Naar boven