Vergoeding vervangende mantelzorg

De zorg voor uw naaste is soms zwaar. Hebt u wat tijd voor uzelf nodig? Bekijk wat u vergoed krijgt voor vervangende mantelzorg van Stichting Handen-in-Huis.

Wat krijgt u vergoed?

Zorgt u voor iemand, zoals een partner, ouder of familielid? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg. Bij vervangende mantelzorg neemt iemand van Stichting Handen-in-Huis de zorg voor uw naaste over. De vervanging komt minimaal drie aaneengesloten dagen en twee nachten. 

U krijgt mantelzorg vergoed als degene voor wie u zorgt één van onderstaande aanvullende verzekeringen heeft bij CZ.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U krijgt alleen vervangende mantelzorg vergoed als u gebruik maakt van de diensten van Handen in Huis.

Werkwijze Handen in Huis

Nog vragen? We zijn er voor u