Maximale vergoedingsperiode geneesmiddelen

Als uw arts u een medicijn voorschrijft, doet uw arts dat voor een bepaalde periode. CZ vergoedt medicijnen voor een maximale periode per recept. Na deze periode kunt u een nieuw recept vragen aan uw arts.

Wat is de maximale vergoedingsperiode?

CZ vergoedt per recept de volgende periodes:

  • Maximaal vijftien dagen (of de kleinste verpakking tot een maximum van dertig stuks) als het voor u een nieuw geneesmiddel is
  • Maximaal dertig dagen voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica) en voor slaapmiddelen (hypnotica)
  • Drie maanden voor geneesmiddelen bij de behandeling van een chronische ziekte en bij insuline voor de behandeling van diabetes
  • Minimaal drie en maximaal twaalf maanden voor 'de pil' (orale anticonceptiemiddelen)
  • Maximaal één maand of de kleinste verpakking voor geneesmiddelen die meer dan € 1.000,- per maand kosten (in verband met verspilling)
  • Maximaal één maand in andere gevallen

Als een geneesmiddel onder meerdere groepen valt, geldt de kortste periode.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice