Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen

Uw arts schrijft een medicijn voor dat de apotheek speciaal voor u laat maken. Dit heet een doorgeleverde apotheekbereiding. Sinds 1 januari 2016 wordt een aantal speciaal bereide medicijnen niet langer vergoed.

Waarom vergoeden we deze medicijnen niet meer?

De meeste van deze speciaal bereide medicijnen kunt u vervangen door goede of zelfs betere andere medicijnen.

Om welke medicijnen gaat het?

  • Doorgeleverde apotheekbereidingen zijn niet-geregistreerde medicijnen die u kunt vervangen door vergelijkbare en vaak goedkopere geregistreerde medicijnen.
  • Vergelijkbare middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij apotheek, drogist of supermarkt. 
  • Een combinatie van twee medicijnen (bijvoorbeeld twee zalven in één potje) die u ook (goedkoper) apart kunt gebruiken.
  • Medicijnen die horen bij een behandeling in het ziekenhuis en die verrekend worden via uw ziekenhuisnota. 

Bekijk de volledige lijst met doorgeleverde medicijnen.

Uitzonderingen op de nieuwe regels

Er zijn situaties waarbij u wel in aanmerking komt voor vergoeding van een doorgeleverde apotheekbereiding. Bijvoorbeeld als er geen vervangend medicijn beschikbaar is. Vraag dan uw apotheek of specialist om een akkoordverklaring aan te vragen bij CZ. 

Meer informatie over vergoeding van doorgeleverde bereidingen leest u in ons Reglement farmacie. Heb u nog vragen? Neem dan contact met ons op.