Vergoeding ooglaseren

Wat krijgt u vergoed voor ooglaseren? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u slechte ogen? Dan krijgt u een vergoeding voor ooglaseren vanuit uw aanvullende verzekering. Hiervoor hebt u wel verwijzing nodig van uw huisarts.

Deze vergoeding geldt voor brillen, lenzen en ooglaseren samen. Het gaat hier om een maximumvergoeding per 2 jaar. Let op: de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is onvoldoende om alle kosten van een ooglaserbehandeling te dekken.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum. De ooglaserbehandeling moet worden uitgevoerd door een oogarts.

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Twijfelt u of uw zorgverlener voldoet aan deze voorwaarden? Neem dan altijd contact op met CZ Klantenservice via telefoonnummer 088 555 77 77.