Vergoeding bril, contactlenzen en ooglaseren

U krijgt een vergoeding voor brillen, brillenglazen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen vanuit uw aanvullende verzekering.

Wat krijgt u vergoed?

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw opticien of uw oogarts voor een ooglaserbehandeling.

  • Brillen en contactlenzen: bij verschillende opticiens is er korting voor u geregeld.
  • Ooglaserbehandeling: moet worden uitgevoerd door een oogarts. U kunt voor een ooglaserbehandeling terecht bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.