Vergoeding orthodontie vanaf 22 jaar

Wat krijgt u vergoed voor orthodontie vanaf 22 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Orthodontie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Onderstaande vergoeding is de maximale vergoeding zolang u bij ons bent verzekerd. In bijzondere gevallen wordt orthodontie uit de basisverzekering vergoed.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Het maakt niet uit naar welke orthodontist u gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, u krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed. Bekijk de wettelijke tarieven vanaf 1 januari 2017.

De tandarts of orthodontist rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid. Op de referentielijst ziet u wat volgens ons normale tarieven zijn.

Let op: u krijgt alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering bij een zeer ernstige groei- of ontwikkelstoornis. Lees meer over orthodontie in bijzondere gevallen.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw orthodontist. Vind een orthodontist.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl