Hoe vraagt u een pgb aan bij CZ?

Wilt u uw verpleging en verzorging graag thuis ontvangen? En wilt u zelf kiezen van wie u de zorg krijgt? Regel het zelf met een persoonsgebonden budget (pgb).

Zó vraagt u een pgb verpleging en verzorging aan

  1. U kijkt of u voldoet aan de voorwaarden.
  2. U maakt een afspraak met een wijkverpleegkundige met minimaal niveau 5. Dat doet u via een gecontracteerde thuiszorgorganisatie.
  3. De wijkverpleegkundige beoordeelt of u een indicatie krijgt.
  4. Samen met de wijkverpleegkundige vult u het aanvraagformulier pgb deel 1 in.
  5. U vult zelf het aanvraagformulier deel 2 in.
  6. U stuurt alles naar de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Dat kan per post.
  7. Een medewerker van CZ neemt contact met u op om uw aanvraag door te spreken. Dit kan telefonisch of bij u thuis. Tijdens dit gesprek kunt u uw aanvraag toelichten. Onze medewerker informeert u over wat de keuze voor een pgb voor u betekent; hij stelt vragen over uzelf, uw zorgbehoefte en de in te kopen zorg. Natuurlijk kunt u zelf ook vragen stellen.
  8. Wij beoordelen uw aanvraag. Hiervoor gebruiken we de regels voor verpleging en verzorging met een pgb.
  9. Is alles in orde? Dan ontvangt u binnen 10 werkdagen een akkoordverklaring met meer informatie over uw pgb.
  10. U sluit een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener.

Komt u niet in aanmerking voor een pgb? Dan kunt u de zorg krijgen van een van onze gecontracteerde zorgverleners. Neem hiervoor contact op met het CZ Zorgteam. Of lees hier eerst meer over op de pagina Wijkverpleging.

Controleer uw indicatie

De indicatie die u krijgt van uw wijkverpleegkundige is erg belangrijk. Hierin staat dat u recht hebt op zorg, hoeveel uur u zorg kunt krijgen en in welke periode. Het is dus belangrijk dat alle gegevens op uw indicatie kloppen. Controleer deze goed.

Er zijn ook andere organisaties die werken met indicaties en pgb. Kijk dus goed van wie uw indicatie komt.

Vraag op tijd een nieuwe indicatie aan

Loopt uw indicatie bijna af? Of verandert uw situatie waardoor u meer zorg nodig hebt? Vraag uw wijkverpleegkundige dan om een nieuwe indicatie. Doe dit zeker zes weken voor de einddatum van uw indicatie. Anders kunnen wij uw zorg misschien niet vergoeden.

In de nieuwe indicatie staat hoeveel uren zorg u kunt krijgen in een nieuwe periode. Verandert uw indicatie tussentijds? Dan gaan uw nieuwe uren in op de datum van de nieuwe indicatie. De uren van uw vorige indicatie berekenen we dan naar rato. U kunt de uren controleren op Mijn Zorggebruik.

Hebt u al een pgb? Zo declareert u de gemaakte kosten. Of wijzigt u uw pgb.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Zorgteam

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.