Vergoeding reiskosten bezoek kind

Vanuit de aanvullende verzekering Gezinnen kunt u een vergoeding krijgen voor reiskosten als uw kind is opgenomen in een ziekenhuis buiten uw woonplaats.

Wat krijgt u vergoed?

Is uw kind (jonger dan 18 jaar) opgenomen in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum buiten uw woonplaats? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor reiskosten uit uw aanvullende verzekering.

U krijgt een vergoeding als:

  • Uw kind is opgenomen in Nederland.
  • U in Nederland woont en uw kind is opgenomen in België of Duitsland en uw kind heeft een akkoordverklaring voor deze opname.

Reiskosten naar het Nederlands Astma Centrum in Davos worden niet vergoed.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Bij AV Gezinnen: 100% vergoeding bij openbaar vervoer 2e klasse.

Benieuwd naar deze vergoeding voor 2023? Ga direct naar Mijn CZ. Bent u niet verzekerd bij ons? Bekijk dan de voorwaardenpagina van CZ en CZdirect

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kunt u terecht?

Om reiskosten te declareren moet u het declaratieformulier reiskosten invullen en opsturen.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven