Vergoeding reiskosten bezoek kind

Vanuit de aanvullende verzekering Gezinnen kunt u een vergoeding krijgen voor reiskosten als uw kind is opgenomen in een ziekenhuis buiten uw woonplaats.

Wat krijgt u vergoed?

Is uw kind (jonger dan 18 jaar) opgenomen in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum buiten uw woonplaats? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor reiskosten uit uw aanvullende verzekering.

U krijgt een vergoeding als:

  • Uw kind is opgenomen in Nederland.
  • U in Nederland woont en uw kind is opgenomen in België of Duitsland en uw kind heeft een akkoordverklaring voor deze opname.

Reiskosten naar het Nederlands Astma Centrum in Davos worden niet vergoed.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Om reiskosten te declareren moet u het declaratieformulier reiskosten invullen en opsturen.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven