Vergoeding reiskosten bezoek kind

Welke reiskosten krijgt u vergoed als uw kind is opgenomen in een ziekenhuis buiten uw woonplaats? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Is uw kind (jonger dan 18 jaar) opgenomen in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum buiten uw woonplaats? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor reiskosten uit uw aanvullende verzekering.

U krijgt een vergoeding als:

  • Uw kind is opgenomen in Nederland.
  • U in Nederland woont en uw kind is opgenomen in België of Duitsland.

Reiskosten naar het Nederlands Astma Centrum in Davos worden niet vergoed.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Om reiskosten te declareren moet u het declaratieformulier reiskosten invullen en opsturen.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice