Vergoeding reiskosten bezoek kind

Welke reiskosten krijgt u vergoed als uw kind is opgenomen in een ziekenhuis buiten uw woonplaats? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Is uw kind (jonger dan 18 jaar) opgenomen in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum buiten uw woonplaats? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor reiskosten uit uw aanvullende verzekering. 

U krijgt een vergoeding als:

  • Uw kind is opgenomen in Nederland.
  • U in Nederland woont en uw kind is opgenomen in België of Duitsland.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

  • Om reiskosten te declareren moet u het declaratieformulier reiskosten invullen en opsturen.
  • Reiskosten naar het Nederlands Astma Centrum in Davos worden niet vergoed.