Vergoeding reiskosten ouders buiten woonplaats

Wat krijgt u vergoed voor reiskosten ouders buiten woonplaats? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als uw kind (jonger dan 18 jaar) is opgenomen in het ziekenhuis of in een zelfstandig behandelcentrum buiten uw woonplaats, dan kunt u (een deel van) uw reiskosten vergoed krijgen. Uw kind moet opgenomen zijn in Nederland. Als u in Nederland woont worden ook reiskosten vergoed naar België of Duitsland.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Reiskosten naar het Nederlands Astma Centrum in Davos worden niet vergoed.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Om reiskosten te declareren moet u het declaratieformulier reiskosten invullen en opsturen.