Vergoeding reiskosten bezoek kind

Welke reiskosten krijgt u vergoed als uw kind is opgenomen in een ziekenhuis buiten uw woonplaats? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Is uw kind (jonger dan 18 jaar) opgenomen in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum buiten uw woonplaats? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor reiskosten uit uw aanvullende verzekering.

U krijgt een vergoeding als:

  • Uw kind is opgenomen in Nederland.
  • U in Nederland woont en uw kind is opgenomen in België of Duitsland.

Reiskosten naar het Nederlands Astma Centrum in Davos worden niet vergoed.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Om reiskosten te declareren moet u het declaratieformulier reiskosten invullen en opsturen.

Nog vragen? We zijn er voor u