Vergoeding sportarts en sportmedisch advies

Wat krijgt u vergoed voor sportarts en voor sportmedisch advies? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Consulten bij een sportarts bij blessures en inspanningsadvies bij revalidatiepatiënten worden vergoed uit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Sportmedisch onderzoek en sportkeuringen vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. U krijgt de kosten van sportmedisch onderzoek alleen vergoed als het advies wordt gegeven door een sportarts die werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Bent u collectief verzekerd?

Eigen bijdrage

U hoeft geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een erkende sportarts. De sportarts:

  • is ingeschreven als sportarts in het betreffende register bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen volgens de Wet BIG, en;
  • werkt in een Sportmedisch Adviescentrum (SMA) of sportmedische instelling (SMI), die gecertificeerd is door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Voor een sportmedische duikkeuring is de zorgverlener een arts, die ECB gecertificeerd is met MED (Medical Examiner of Divers) level 1.