Vergoeding sportarts advies

Wat krijgt u vergoed voor sportarts advies? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Consulten zoals sportmedisch advies bij blessures en inspanningsadvies bij revalidatiepatiënten worden vergoed uit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Sportmedisch onderzoek vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. U krijgt de kosten van sportmedisch onderzoek alleen vergoed als het advies wordt gegeven door een sportarts die werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: sportmedisch advies. U kunt een sportarts of therapeut raadplegen.

De sportarts:

  • werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen, of
  • is geregistreerd als SCAS-gecertificeerd sportduikerarts.

De therapeut valt onder verantwoordelijkheid van een sportarts in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.