Vergoeding sterilisatie (zaadleiders)

U kunt een sterilisatie (zaadleiders) vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering. Of u deze ingreep vergoed krijgt, hangt af van welk pakket u heeft.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

Geen vergoeding

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed voor een sterilisatie?

Wij vergoeden een sterilisatie (zaadleiders) uit onze aanvullende verzekeringen. U krijgt de vergoeding voor de kosten van een sterilisatie alleen als de ingreep is uitgevoerd door een medisch specialist, of onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. U betaalt geen eigen risico voor de ingreep. U betaalt wel eigen risico voor laboratoriumonderzoeken. En voor de nacontrole, als deze later dan 41 dagen na de ingreep plaatsvindt.

De tarieven voor een sterilisatie verschillen in Nederland behoorlijk van elkaar. We raden u daarom aan om goed te vergelijken. Zo heeft u minder kans dat u moet bijbetalen.

Bekijk de vergoeding voor sterilisatie eileiders

Waar kunt u terecht voor een sterilisatie?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor sterilisatie. Vind een zorgverlener voor sterilisatie (zaadleiders)

U heeft een verwijzing nodig van een arts of arts verstandelijk gehandicapten. Wilt u de sterilisatie laten uitvoeren door een huisarts? Vraag dan eerst of de huisarts bevoegd is om de ingreep te doen. Let op: alleen het gecontracteerde tarief bij de huisarts wordt vergoed.