Vergoeding therapeutisch kamp voor zieke kinderen

Wat krijgt u vergoed voor een therapeutisch kamp voor zieke kinderen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden een therapeutisch kamp voor zieke kinderen uit de aanvullende verzekering. Op een therapeutisch kamp ontmoeten zieke kinderen leeftijdsgenoten met dezelfde aandoening en leren ze met hun ziekte om te gaan.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt gebruikmaken van de georganiseerde kampen van organisaties die door ons zijn erkend. Zoek een therapeutisch kamp. Bel onze Klantenservice voor meer informatie.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven