Vergoeding thuisbewakingsmonitor

Wat krijgt u vergoed voor een thuisbewakingsmonitor? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden een thuisbewakingsmonitor uit de aanvullende verzekering, indien binnen het gezin eerder sprake is geweest van wiegendood. Een thuisbewakingsmonitor is bestemd voor het bewaken van een baby om wiegendood te voorkomen. Een thuisbewakingsmonitor is via een electrode verbonden met de baby. Als de baby gedurende 20 seconden niet ademt, gaat het alarm af.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Als u gebruik wilt maken van een thuisbewakingsmonitor moet de kinderarts dit vooraf aanvragen. Vraag uw behandelend kinderarts dus om een aanvraag bij ons in te dienen voor thuisbewaking.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven