Vergoeding valpreventie cursus

Wat krijgt u vergoed voor een cursus valpreventie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een eenmalige vergoeding krijgen voor een cursus valpreventie. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt een cursus volgen die door het Centrum Gezond Leven is erkend. Dit zijn de cursussen (programma's): 'In balans', 'Zicht op evenwicht', 'Vallen verleden tijd', 'Bewegen Valt Goed' en 'Otago'. Na afloop van de cursus stuurt u ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice