Vergoeding valpreventie cursus

Wat krijgt u vergoed voor een cursus valpreventie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een eenmalige vergoeding krijgen voor een cursus valpreventie. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt een cursus volgen die door het Centrum Gezond Leven is erkend. Dit zijn de cursussen (programma's): 'In balans', 'Zicht op evenwicht', 'Vallen verleden tijd', 'Bewegen Valt Goed' en 'Otago'. Na afloop van de cursus stuurt u ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.

Nog vragen? We zijn er voor u