Vergoeding podotherapie en andere voetzorg bij diabetes

Als u diabetes hebt, dan hebt u soms podotherapie of andere voetzorg nodig. Uw huisarts bepaalt jaarlijks of voetzorg voor u medisch noodzakelijk is. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw Diabetes zorgprofiel. Bekijk uw vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Wanneer u diabetes mellitus hebt, krijgt u elk jaar een voetcontrole. De huisarts of podotherapeut kijkt daarbij wat het risico is op Ulcus (huidzweer).
Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm's classificaties. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren stelt de huisarts of podotherapeut uw zorgprofiel vast. Dit zorgprofiel bepaalt de zorg die u vergoed krijgt.

Uw basisverzekering vergoedt:

 • 1 screening per jaar door uw huisarts, of
 • 1 screening per jaar door de podotherapeut na doorverwijzing van uw huisarts

Wat betaalt u zelf?

 • Als u wordt geholpen door een huisarts of podotherapeut betaalt u geen eigen risico1
  De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door pedicures die als onderaannemer van de podotherapeut werken.
 • U betaalt geen eigen bijdrage2
 • Vinden er niet-medisch noodzakelijke behandelingen plaats die niet vergoed worden? Dan moet u daarover door uw podotherapeut of pedicure ingelicht zijn. Ook moet u uw toestemming hiervoor hebben gegeven.

Kies uw zorgprofiel en bekijk uw vergoeding

Uw zorgprofiel bepaalt uw vergoeding. Kies uw zorgprofiel en bekijk uw vergoeding:

Hoe snel kunt u terecht?

 1. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 en 2018 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

  terug naar de tekst
 2. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

  terug naar de tekst