Voorwaardelijke zorg

Sommige zorg krijgt u voorwaardelijk vergoed. Bekijk voor welke behandelingen en medicijnen u een voorwaardelijke vergoeding kunt krijgen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Voorwaardelijke zorg kunt u tijdelijk vergoed krijgen uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor voorwaardelijke zorg Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen hieronder vallen.

Een behandeling komt pas in de basisverzekering als die voldoet aan het criterium van 'de stand van de wetenschap en praktijk': de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling zijn voldoende aangetoond.

Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering omdat de effectiviteit nog onvoldoende is aangetoond. Maar ze worden wel tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Voorwaarden voor vergoeding

U krijgt de vergoeding alleen als u naar een zorgverlener of instelling gaat die door de overheid is aangewezen om deze behandeling te verrichten.

Verder gelden er enkele strenge eisen voor vergoeding van voorwaardelijke zorg. Zo krijg u alleen een vergoeding als u deelneemt aan een hoofdonderzoek dat door ZonMw wordt gefinancierd. In het hoofdonderzoek verzamelen de onderzoekers gegevens over de (kosten)effectiviteit van de behandeling.

Soms is het mogelijk om toch uw behandeling vergoed te krijgen als u niet meedoet aan hoofdonderzoek. U moet dan deelnemen aan een aanvullend onderzoek. Voor vergoeding hiervan gelden deze extra voorwaarden:

  • U voldoet niet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek.
  • U hebt niet deelgenomen aan het hoofdonderzoek.
  • U hebt deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben gekregen.

Bekijk het overzicht van alle voorwaardelijke zorg via Zorginstituut Nederland