Voorwaardelijke zorg

Sommige zorg krijgt u voorwaardelijk vergoed. Bekijk voor welke behandelingen en medicijnen dat geldt.

Wat krijgt u vergoed?

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld omdat het medicijn of de behandeling nog verder wordt onderzocht. De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener of zelfstandig behandel centrum (ZBC) gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis of ZBC? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Voorwaardelijke vergoedingen in 2017

  • Dendritische celtherapie (immuuntherapie) voor de behandeling van huidkanker.
  • Sacrale neuromodulatie voor therapieresistente, functionele obstipatie met vertraagde darmpassage. Voorwaarde voor vergoeding is u deelneemt aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen.
  • Behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie.
  • Behandeling van patiënten met BRCA1-like, stadium III erfelijke borstkanker.
  • De behandeling van een colorectaal carcinoom met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte. Voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten deelnemen aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen.
  • Het nieuwe medicijn Belimumab (Benlysta) voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus Erythematodes (SLE).
  • Een nieuwe behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaid melanoom.
  • Autologe vet transplantatie (AFT). Nieuwe reconstructietechniek waarbij vetcellen worden getransplanteerd naar de borst.
  • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). Behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.