Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen

Wat krijgt u vergoed voor vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Bij in-vitrofertilisatie (IVF) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder. Een IVF-poging bestaat uit 4 stappen:

 1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden.
 2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie).
 3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht in een bakje.
 4. De arts plaatst een of twee embryo’s in de baarmoederholte.

Er worden 3 pogingen vergoed. Een poging telt pas als stap 2 (de follikelpunctie) is geslaagd. Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn.

Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo’s teruggeplaatst. Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo’s teruggeplaatst.

Uw arts kan, afhankelijk van uw medische indicatie, een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI-behandeling) voorstellen in plaats van een IVF-behandeling. Een ICSI-behandeling lijkt veel op een IVF-behandeling. Alleen de procedure in het laboratorium is anders.

IVF- en ICSI-behandelingen krijgt u vergoed uit de basisverzekering. U hebt een verwijzing nodig van een arts. In de verwijzing moet staan welke beperkingen u hebt en waarom u de vruchtbaarheidsbehandeling nodig hebt. De behandelingen KI en IUI worden eveneens vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor de bijbehorende hormoonpreparaten.

Zorgbewustpolis

Bij een gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar 100%
 • Bij overige vruchtbaarheidsbehandelingen 100% voor verzekerden tot 43 jaar

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1,2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar, 65% van het afgesproken tarief in Nederland
 • Bij overige vruchtbaarheidsbehandelingen, 65% van het afgesproken tarief in Nederland

Zorg-op-maatpolis

Bij een gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar 100%
 • Bij overige vruchtbaarheidsbehandelingen 100% voor verzekerden tot 43 jaar

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar, 75% van het afgesproken tarief in Nederland
 • Bij overige vruchtbaarheidsbehandelingen, 75% van het afgesproken tarief in Nederland voor verzekerden tot 43 jaar

Zorgkeuzepolis

Bij een gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar 100%
 • Bij overige vruchtbaarheidsbehandelingen 100% voor verzekerden tot 43 jaar

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar, 100% van de redelijke marktprijs in Nederland
 • Bij overige vruchtbaarheidsbehandelingen, 100% van de redelijke marktprijs in Nederland voor verzekerden tot 43 jaar

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2016 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Voor stap 3 en 4 kunt u alleen terecht in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:

 • Academische ziekenhuizen
 • Elisabeth ziekenhuis (Tilburg)
 • Isala klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis, Zwolle)
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)
 • Reinier de Graafgasthuis (locatie Diaconessenhuis Voorburg)
 • Stichting Centrum voor geboorteregeling (Leiden)

Wilt u in het buitenland geholpen worden? Stuur dan het aanvraagformulier IVF ICSI fertilisatiebehandeling buitenland naar ons op.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Anderen vroegen naar