Vergoeding cursus zelfmanagement

Wat krijgt u vergoed voor zelfmanagement? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden cursussen zelfmanagement uit verschillende aanvullende verzekeringen. De cursussen zijn erop gericht dat u zelf (een deel van) de zorg verricht die in verband met uw chronische aandoening nodig is. U krijgt informatie over de manier waarop u dit het beste kunt doen. U bent hierdoor in staat om uzelf te helpen waardoor u waarschijnlijk minder zorg nodig hebt. Zo houdt u zelf regie over uw aandoening.

De cursus zelfmanagement is bedoeld voor onder andere de volgende chronische aandoeningen:

  • Diabetes Mellitus Type II (DM II) bij verzekerden van 18 jaar of ouder
  • Vasculair Risico Management (VRM) bij hart- en vaatziekten
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
  • Reumatoïde artritis

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering wel een eenmalige vergoeding krijgen. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering:

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze cursus terecht bij een:

  • GGD
  • Thuiszorgorganisatie
  • Patiëntenvereniging

Na afloop van de cursus stuurt u ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven