Vergoeding cursus zelfmanagement

Wat krijgt u vergoed voor zelfmanagement? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden cursussen zelfmanagement uit verschillende aanvullende verzekeringen. De cursussen zijn erop gericht dat u zelf (een deel van) de zorg verricht die in verband met uw chronische aandoening nodig is. U krijgt informatie over de manier waarop u dit het beste kunt doen. U bent hierdoor in staat om uzelf te helpen waardoor u waarschijnlijk minder zorg nodig hebt. Zo houdt u zelf regie over uw aandoening.

De cursus zelfmanagement is bedoeld voor de volgende chronische aandoeningen:

  • Diabetes Mellitus Type II (DM II) bij verzekerden van 18 jaar of ouder
  • Vasculair Risico Management (VRM) bij hart- en vaatziekten
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering wel een eenmalige vergoeding krijgen. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering:

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze cursus terecht bij een:

  • GGD
  • Thuiszorgorganisatie
  • Patiëntenvereniging

Na afloop van de cursus stuurt u ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice