Cursus zelfmanagement

Wat krijgt u vergoed voor zelfmanagement? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden cursussen zelfmanagement uit verschillende aanvullende verzekeringen. De cursussen zijn erop gericht dat u zelf (een deel van) de zorg verricht die in verband met uw chronische aandoening nodig is. U krijgt informatie over de manier waarop u dit het beste kunt doen. U bent hierdoor in staat om uzelf te helpen waardoor u waarschijnlijk minder zorg nodig hebt. Zo houdt u zelf regie over uw aandoening.

De cursus zelfmanagement is bedoeld voor de volgende chronische aandoeningen:

  • Diabetes Mellitus Type II (DM II) bij verzekerden van 18 jaar of ouder
  • Vasculair Risico Management (VRM) bij hart- en vaatziekten
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering wel een eenmalige vergoeding krijgen. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering:

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze cursus terecht bij:

  • een GGD
  • een thuiszorgorganisatie
  • een patiëntenvereniging

Na afloop van de cursus stuurt u ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.