Vergoeding cursus zelfmanagement

Wat krijgt u vergoed voor zelfmanagement? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Geen vergoeding

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Eigen risico

U betaalt voor de cursussen zelfmanagement geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden cursussen zelfmanagement uit verschillende aanvullende verzekeringen. De cursussen zijn erop gericht dat u zelf (een deel van) de zorg verricht die in verband met uw chronische aandoening nodig is. U krijgt informatie over de manier waarop u dit het beste kunt doen. U bent hierdoor in staat om uzelf te helpen waardoor u waarschijnlijk minder zorg nodig hebt. Zo houdt u zelf regie over uw aandoening.


De cursus zelfmanagement is bedoeld voor onder andere de volgende chronische aandoeningen:

  • Diabetes Mellitus Type II (DM II) bij verzekerden van 18 jaar of ouder
  • Vasculair Risico Management (VRM) bij hart- en vaatziekten
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
  • Reumatoïde artritis

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een eenmalige vergoeding krijgen. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering:

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze cursus terecht bij een:

  • GGD
  • Thuiszorgorganisatie
  • Patiëntenvereniging

Na afloop van de cursus stuurt u ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.