Vergoeding zwangerschapscursus

Wat krijgt u vergoed voor een zwangerschapscursus? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden voor de vrouwelijke verzekerde gezondheidscursussen die betrekking hebben op de voorbereiding op de bevalling. De cursus volgt u tijdens de zwangerschap en eindigt uiterlijk 6 maanden na de bevalling. Een voorbeeld hiervan is een 'puf' cursus.

U krijgt de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de cursus gegeven worden door een zorgverlener of organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U moet na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname samen met een declaratieformulier insturen naar ons postadres.