Vergoeding zwangerschapscursus

Wat krijgt u vergoed voor een zwangerschapscursus? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden gezondheidscursussen die gericht zijn op voorbereiding op de bevalling, begeleiding bij de bevalling en het fysieke herstel van de zwangere vrouwelijke verzekerde tot maximaal zes maanden na de bevalling. Een voorbeeld hiervan is een ‘puf’ cursus.

U krijgt de vergoeding uit verschillende aanvullende verzekeringen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de cursus gegeven worden door een zorgverlener of organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U moet na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname samen met een declaratieformulier insturen naar CZ:

CZ
Postbus 90152
5000 LD Tilburg