De definitie van mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg die iemand geeft aan naasten, bijvoorbeeld aan een partner, ouder of kind. Maar ook de zorg voor een buurman, vriend of kennis valt onder mantelzorg. De mantelzorger heeft een persoonlijke band met degene voor wie hij of zij zorgt. Veel mensen zijn dus mantelzorger zonder dat ze het weten.

Adviseur zorg en bedrijfszorg
Niels Kruijzen

22 november 2019 3 minuten

Méér dan alleen zorgtaken

Bij ‘zorg’ denkt u waarschijnlijk vooral aan taken als persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en vervoer. Maar mantelzorg is meer dan dat. Veel mantelzorgers voeren ook de hele regie over het zorgproces, zoals het regelen van zorg, het bezoeken van artsen, contact met zorgverleners en het regelen van de administratie en financiële afwikkeling.

Waarom horen we ineens zoveel over mantelzorg?

Alhoewel de term ‘mantelzorg’ al in 1972 is bedacht door medicus Johannes Hattinga Verschure, is het woord pas de laatste jaren erg in zwang geraakt. Mantelzorg neemt de laatste jaren enorm toe. Dat komt voor een deel door de vergrijzing. Nederland telt steeds meer hulpbehoevende ouderen. Maar ook het langzaam afbrokkelen van onze klassieke verzorgingsstaat, werkt mantelzorg in de hand.

Koning Willem-Alexander zei er het volgende over in zijn eerste Troonrede in 2013:

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” - Koning Willem Alexander, troonrede 2013

Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Overbelasting bij werkende mantelzorgers

De zorg voor een ander kan zwaar zijn. Zeker als deze zorg langdurig is en gecombineerd wordt met een betaalde baan. Overbelasting bij mantelzorgers komt daarom helaas veel voor.

4,4 miljoen

Mantelzorgers in Nederland

Bron:
Mantelzorg.nl

1 op de 6

werknemers combineert zorg en werk

Bron:
Mantelzorg.nl

8,6%

van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast

Bron:
Mantelzorg.nl
Adviseur zorg en bedrijfszorg

Ik vind het heerlijk om organisaties en hun medewerkers vanuit hun unieke behoeften te motiveren en inspireren om werk te maken van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Ik adem beweging. Stilstand is voor mij geen optie. In het weekend ga ik dan ook graag op pad met mijn mountainbike.

Niels Kruijzen

Vragen of advies? Neem contact op met een adviseur zorg en bedrijfszorg

De adviseurs zorg en bedrijfszorg helpen u graag met al uw vragen over bedrijfszorg en de collectieve zorgverzekering.
U kunt ze bereiken via de CZ Bedrijvendesk.

Naar boven