Aanvraag dienstverlening van de CZ Interventie Expert

De CZ Interventie Expert (ook aangeboden onder de naam CZ Zorgcoach) helpt u om de best passende interventie voor uw medewerker te selecteren en in te zetten. Daarnaast biedt de CZ Interventie Expert ondersteuning bij het versnellen van deelname aan interventies.

Voor het aanvragen van dienstverlening van de CZ Interventie Expert dient u, als werkgever, onderstaand formulier in te vullen. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet uw medewerker:

  • instemmen met het traject
  • u toestemming hebben gegeven om zijn contactgegevens in te vullen en aan ons te verstrekken
  • toestemming verlenen voor het gebruiken en verwerken van zijn gezondheidsgegevens

U vraagt uw medewerker toestemming door hem een toestemmingsformulier te laten invullen.

Gaat het om het inzetten van een interventie?
Stuur dan de volgende link: www.cz.nl/toestemmingsformulier-interventie naar uw medewerker.

Gaat het om het inzetten van wachtlijstbemiddeling?
Stuur dan de volgende link: www.cz.nl/toestemmingsformulier-wachtlijstbemiddeling naar uw medewerker.

Gaat het om zorgadvies of om het inzetten van een groepsinterventie?
Dan is er geen toestemming nodig van uw medewerker.

Het toestemmingsformulier dat uw medewerker invult, wordt rechtstreeks naar de CZ Interventie Expert gestuurd. De CZ Interventie Expert start de aanmelding, zodra hiervoor toestemming van uw medewerker is ontvangen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

U kunt doorgaan met het aanvragen van de dienstverlening.

Dit formulier bevat fouten. Controleer de velden en verstuur opnieuw.

1. Toelichting op de aanvraag

Indien nee, dan starten wij direct met de dienstverlening. Indien ja, dan ontvangt u eerst een offerte van het interventiebedrijf via ons.

2. Gegevens werkgever

3. Gegevens contactpersoon

U ontvangt een bevestiging op dit e-mailadres

4. Gegevens medewerker

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden met betrekking tot de dienstverlening alleen voor zover strikt noodzakelijk gezondheidsgegevens met u gedeeld. U ontvangt daarnaast informatie over de voortgang.

Gezondheidsgegevens worden alleen met u, of uw bedrijfsarts, gedeeld voor zover dit noodzakelijk is en is toegestaan op grond van de AVG.

Na afloop van het interventietraject kunt u, namens CZ, worden benaderd door marktonderzoekbureau Blauw Research om de ingezette interventies te evalueren.

Lees de toelichting op de evaluatie door marktonderzoekbureau Blauw Research