Hoe big data HR-managers helpen om het draagvlak voor gezondheid te vergroten

Om directies te overtuigen in gezondheid te investeren, is het zaak concreet te worden. Veel directies zijn gevoelig voor financiële argumenten. Wanneer u als HR-manager zegt wat het probleem uw bedrijf kost, hoe groot de investering moet zijn en welk resultaat u verwacht, heeft u een sterke troef in handen.

Datum: 20 augustus 2019 - Leestijd: 7 minuten

Met deze gegevens bouwt u een positieve business-case:

1. Verzuimdata

Het ene bedrijf houdt de verzuimcijfers zelf bij, de ander laat het over aan zijn arbodienst. De gegevens zijn hoe dan ook voorhanden. Onder verzuimdata verstaan we:

Directe kosten

  • het verzuimpercentage;
  • de frequentie waarmee medewerkers verzuimen;
  • de duur van het verzuim.

Indirecte kosten

  • productieverlies;
  • vervanging van medewerkers.

Gemiddeld genomen kost het verzuim van een medewerker € 250 per dag. Dit zijn de directe kosten. In de zakelijke dienstverlening ligt dit bedrag hoger, in de industrie en bouwnijverheid lager. Maar € 250 is een getal waarmee u gerust kunt rekenen om te laten zien wat uw bedrijf jaarlijks aan verzuim kwijt is.

2. HR-data

Uw eigen gegevens vormen een belangrijke informatiebron. Hoewel ze meestal niet financieel getint zijn, verschaffen ze belangrijke inzichten. Ga eens na over welke data u beschikt.

  • Preventief medisch onderzoek onder uw personeel
  • ARBO-rapportages
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • De leeftijdscohorten binnen uw bedrijf
  • Instroom-, uitstroom-, doorstroomcijfers

Het is de kunst om deze data te koppelen en juist te interpreteren. Een goede analyse van uw medewerkerspopulatie is essentieel voor uw verhaal.

Lees hoe CZ u kan helpen

3. Data over zorgconsumptie

Het kan interessant zijn om te weten van welke zorg uw medewerkers gebruikmaken. Gaan ze veel naar de fysiotherapeut? Of psycholoog? CZ kan uw bedrijf daarover op groepsniveau adviseren. De data geven geen inzicht in zorgkosten. Ze geven ook niet aan welke klachten uw medewerkers hebben. Maar de gegevens laten wél zien wat de gezondheidsissues zijn. Bovendien kunt u de cijfers vergelijken met de gemiddelden in uw branche, zodat u weet of uw bedrijf positief of negatief afwijkt.

4. Onderzoeksdata

Het Centraal Plan Bureau, onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceren regelmatig onderzoeken over gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten zijn goed bruikbaar als argumenten om uw investeringsverzoek richting directie kracht bij te zetten. De vakbladen, zoals PW De Gids, schrijven ook geregeld over gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook die artikelen bieden waardevolle inzichten die u kunt verwerken in uw plan.

5. Evidence based interventies

Zodra u weet wat de problemen zijn, kunt u in oplossingen denken. Bij CZ werken we onder andere met evidence based interventies. Wanneer u daarvoor kiest, weet u zeker dat ze effect sorteren. Deze interventies zijn wetenschappelijk onderzocht en de resultaten bewezen. Deze bewijslast biedt uw directie de zekerheid dat het geld goed besteed is.

6. KOBA-DI tool

KOBA-DI staat voor Kosten Baten Duurzame Inzetbaarheid. De tool is ontwikkeld door het Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO. KOBA-DI geeft inzicht in het effect van investeringen in gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De tool vereist kennis van data die hierboven zijn beschreven. Wanneer alle vragen zijn ingevuld wordt duidelijk wat uitval van personeel of onbenut arbeidspotentieel uw bedrijf kost. En natuurlijk ook wat het oplevert om in oplossingen te investeren. CZ kan u er alles over vertellen.

7. Verborgen data

Harde data hebben meestal betrekking op verzuim, zelden op preventie. Dat begint te knellen. De kosten van aanwezige, niet-productieve medewerkers zijn mogelijk veel groter. Ze zijn alleen verborgen. Slaapstoornissen zijn bijvoorbeeld een groot probleem in Nederland, evenals werkstress. Wat uw onderneming hierdoor misloopt is echter moeilijk te berekenen. U zult een aanname moeten maken. Dat is niet erg. Schattingen gebaseerd op eigen waarneming kunnen ook heel overtuigend zijn in uw poging om draagvlak te creëren voor gezondheid.

Ook interessant

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in