4 tips om financiële risico’s van verzuim te beperken

Grote kans dat in uw bedrijf een van de medewerkers ziek thuis zit. En dan niet een paar dagen, maar misschien al meer dan een jaar. 85% van de werkgevers krijgt ermee te maken. Weet u toevallig welke kosten met langdurig verzuim zijn gemoeid?

Ondernemend Nederland loopt onnodig veel risico

4 op de 10 bedrijven met meer dan 100 werknemers zegt geen idee te hebben en 80% blijkt de wettelijke verplichtingen voor loonbetaling zelfs te onderschatten. De financiële gevolgen van verzuim zijn kennelijk een blinde vlek van veel ondernemingen. Ze worden geconfronteerd met bedragen die een regelrechte verrassing zijn.

Door gebrek aan kennis loopt ondernemend Nederland veel risico. Onnodig, want er zijn voldoende mogelijkheden om onverwachte verzuimkosten te voorkomen of te beperken. (En dat zijn niet alleen maar verzekeringen).

1. Verzuimkosten afdekken voor eerste 2 jaar

In geval van verzuim is een werkgever verplicht om zijn medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Een verzuimverzekering zorgt ervoor dat u een deel van deze kosten vergoed kunt krijgen. De verzekering is in principe symptoombestrijding. De polis doet niets aan het verzuim zelf. Een verzuimverzekering is vooral voor kleine bedrijven interessant. 68% van de ondernemingen met minder dan 50 werknemers heeft zo’n verzekering afgesloten. Hoe kleiner het bedrijf, des te groter de impact van uitval. Grotere bedrijven kiezen er meestal voor om dit risico zelf te dragen.

2. Kosten afdekken voor 2 tot 12 jaar na start verzuim

Wat gebeurt er met medewerkers die langer dan twee jaar uit de running zijn? 65% van de grotere werkgevers kreeg hier de afgelopen 2 jaar mee te maken. Wanneer een medewerker volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft uw bedrijf geen verplichtingen meer. In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de medewerker een WGA-uitkering ontvangen. De werkgever is hier tot 12 jaar na de start van het verzuim deels voor verantwoordelijk en is verplicht om zich hiervoor te verzekeren. Hetzij via het UWV, hetzij via private verzekeraars, als de werkgever WGA-eigenrisicodrager is. De premie bij de laatste groep ligt vaak iets hoger, maar zij besteden meer aandacht aan re-integratiebegeleiding.

3. Verzuimkosten beperken

Interventies werken herstel bevorderend. Een uitgevallen medewerker kan weer sneller aan het werk. Daarmee kunt u de verzuimkosten beperken. Sommige interventies, zoals fysiotherapie, worden vergoed uit de aanvullende verzekering van uw medewerker. Hoewel steeds minder mensen zich aanvullend verzekeren, blijkt een collectieve ziektekostenverzekering een stimulans te zijn om dat wél te doen. Mogelijk vanwege de kortingen die door werkgevers zijn bedongen. 70% van de grotere werkgevers in Nederland heeft een collectieve verzekering. Bedrijven kunnen bij verschillende zorgverzekeraars ook een bedrijfspakket afsluiten, waarmee arbeidsgerelateerde zorg wordt vergoed. Ook bieden verzekeraars additionele kosteloze diensten aan die verzuim kunnen verkorten. De interventie-experts van CZ zorgen bijvoorbeeld voor snelle behandeling in ziekenhuizen. Over 2014 gemeten leverde hun bemiddeling gemiddeld 18 werkdagen tijdswinst op. 

Hoe een aanvullende verzekering verzuim verkort

Een interventieverzekering is ook een optie. Hiermee worden behandelingen vergoed die het herstel van een medewerker bespoedigen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan psychologische zorg bij een burn-out.

4. Verzuimkosten voorkomen

Het is cliché, maar voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zowel voor ziekte als voor verzuim. Dit vraagt om een gefundeerde aanpak, gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Arbodiensten en zorgverzekeraars bieden een scala aan mogelijkheden om u hierin te ondersteunen. Variërend van een preventief medisch onderzoek (PMO) tot complete leefstijlprogramma’s. 

Hoe een Nederlandse multinational duurzame inzetbaarheid waar wist te maken

Financiële risico’s van verzuim hoeven geen black box te zijn. Adequate kennis voorkomt onverwachte kosten. Als u wilt, praten onze specialisten u in anderhalf uur bij. Stuur mij een e-mail en we plannen samen met u een afspraak in.

Ando Simonse
Productmanager
Ik ben financieel expert en zoek altijd naar oplossingen. Zelfs een speld in de hooiberg weet ik te vinden. Ik houd me bezig met het ontwikkelen, positioneren, implementeren en verbeteren van verzekerings- en/of bedrijfszorgproducten en diensten van CZ.

Ook interessant

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in