Waarom biedt CZ geen budgetpolis aan?

De budgetpolis is een ‘hot item’. Media besteden er veel aandacht aan. Zo’n polis is ronduit goedkoop en lijkt daardoor bijzonder aantrekkelijk. Maar deze heeft vaak een beperkt aanbod van zorgverleners. CZ wil zijn verzekerden daar niet mee opzadelen. Daar hebben we 4 goede redenen voor. De belangrijkste is dat mensen met een hele goedkope basisverzekering flink duurder uit kunnen zijn dan met een goede reguliere naturapolis.

Door Rogier van der Hooft | 20 augustus 2015

Goedkoop is duurkoop

‘Goedkope budgetpolis blijkt peperduur’, kopte het AD dit jaar. Verzekerden moesten soms zo’n € 450 aan extra zorgkosten betalen, terwijl die kosten op het eerste oog gedekt leken, schreef de krant. De geïnterviewde betrokkenen zeiden er onaangenaam door verrast te zijn - wat op zichzelf begrijpelijk is.

Maar laten we eerst even een misverstand uit de wereld helpen. Dé budgetpolis bestaat niet. Het is een verzamelnaam voor allerlei varianten, die soms een tientje goedkoper kunnen zijn dan reguliere polissen. De budgetpolis waar het AD op doelde noemen we in de verzekeringswereld ‘een selectiefpolis’.

De polis kan laaggeprijsd zijn omdat verzekeraars heel weinig zorgverleners hebben gecontracteerd. Soms zo weinig, dat uw medewerkers in het meest extreme geval voor reguliere zorg in slechts 18 van de 90 ziekenhuizen terecht kunnen. Gaat een verzekerde toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet hij tot 50% van de kosten zelf ophoesten. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen.

Zorg is geen prijzenfestival

CZ biedt geen selectiefpolis aan, al beweren sommige vergelijkingssites van wel. Maar dat klopt niet helemaal. Bij CZ kunnen alle verzekerden naar vrijwel alle zorgaanbieders. Er is bij ons geen ziekenhuis waar je niet terecht kunt. Alleen voor een aantal specifieke aandoeningen kopen we selectief in, omdat niet elk ziekenhuis daarvoor de juiste zorg kan bieden.

Dit neemt niet weg dat wij vinden dat verzekerden uit een ruim aanbod hun zorgverlener moeten kunnen kiezen. Door dit ruime aanbod valt onze goedkoopste naturapolis soms iets duurder uit dan de selectiefpolis van andere maatschappijen. Het zij zo. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat we er klanten door mislopen, maken we van zorgpolissen geen prijzenfestival.

Werkgevers hebben baat bij oplossingen in continuïteit en kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Juist met hun belang voor ogen hebben we 4 hele goede redenen om geen (collectieve) budgetpolis aan te bieden.

  1. Goede zorg is gestoeld op kwaliteit. De kwaliteit van zorg is goed in Nederland. De enige zorg die CZ uitsluit is zorg die niet goed genoeg is voor onze verzekerden. Dat gaat slechts om een heel klein aantal aandoeningen.
  2. Goede zorg is transparant. Duidelijkheid voorkomt onaangename verrassingen. Hoge rekeningen die achteraf bovenop het eigen risico van € 375,- moeten worden betaald, kunnen medewerkers in de financiële problemen brengen. 
  3. Goede zorg moet betaalbaar zijn. Wanneer verzekerden uit kostenoverwegingen een behandeling niet laten uitvoeren, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun kwaliteit van leven.
  4. Goede zorg moet goed bereikbaar zijn. Voor een eenvoudige ingreep of behandeling moet iemand niet heel Nederland hoeven doorkruisen.

Voor iedereen toegankelijk

Op zorggebied zijn kwaliteit en toegankelijkheid dus minstens zo belangrijk als prijs. Wanneer verzekerden door een gering aanbod aan zorgverleners noodgedwongen zelf meer moeten betalen voor zorg, dan verdwijnt prijsvoordeel immers al snel als sneeuw voor de zon.

Niemand wacht op onnodige risico's

Ieder mens is vrij om de risico’s te nemen die hij wil. Maar zelfs voor topfitte mensen die nooit een beroep hebben hoeven doen op een zorgverlener en zich willen verzekeren tegen een zo laag mogelijke premie, is het de vraag of een budgetpolis dan de juiste keuze is. Ook zij kunnen ineens zorg nodig hebben.

Daarbij zijn bedrijven gebaat bij optimale inzetbaarheid van hun personeel. Uitval omdat een behandeling te duur is of omdat de behandelaar 65 kilometer verderop praktijk houdt, is een onnodige kostenpost. Een goede basisverzekering draagt juist positief bij aan de inzetbaarheid van medewerkers en, misschien nog wel belangrijker, aan hun gezondheid.

Rogier van der Hooft.
Commercieel directeur van de afdeling marketing en verkoop van CZ.
Dienstverlening is zijn drive en als voormalig zorginkoper is hij zeer gevoelig voor de juiste prijs-kwaliteitverhouding.
Bekijk ook zijn LinkedIn-profiel.

Rogier van der Hooft

Bel ons

Hebt u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op

Telefoonnummer
088 555 71 00
Te bereiken op
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur