Waarom bedrijven baat hebben bij zoveel mogelijk deelnemers aan hun collectiviteit

“Waarom stimuleren verzekeraars bedrijven zo om werknemers mee te laten doen aan de collectieve zorgverzekering?” Die vraag werd vorige week gesteld door de HR-manager van een productiebedrijf met 500 werknemers.

Natuurlijk willen verzekeraars dat zoveel mogelijk mensen zich verzekeren. Dat is hun bestaansreden. Maar er is nog een belangrijke reden om zoveel mogelijk medewerkers te activeren: verzekeraars willen dat bedrijven ook zelf optimaal profiteren van de collectieve zorgverzekering die ze voor hun personeel hebben afgesloten.

Werkgevers sluiten vaak primair een collectieve zorgverzekering af om werknemers korting op de premie te bieden. Een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde dus. Maar het is meer dan dat. Want een collectieve zorgverzekering werkt voor de hele organisatie. Niet alleen voor medewerkers. Een collectieve verzekering is een adequaat middel om de gezondheid van medewerkers te managen. Het geeft bedrijven zelfs de mogelijkheid om oplossingen op het gebied verzuim, gezondheid of productiviteit gedeeltelijk te financieren.

Dus: wanneer gaat een collectieve zorgverzekering voor een bedrijf werken?

Hoe meer deelnemers, hoe lager de interventiekosten

Hoe meer werknemers zich aansluiten bij de collectieve zorgverzekering, des te meer kosten een bedrijf kan besparen. Veel interventies die uitval kunnen voorkomen of mensen weer snel aan het werk krijgen, kunnen namelijk (deels) vergoed worden uit de collectieve basis- of aanvullende verzekering. Voor medewerkers die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering hoeft een bedrijf bepaalde kosten niet uit eigen zak te betalen. Deze ontdubbeling van interventiekosten kan werkgevers veel geld besparen.

Speciale vergoedingen en zorgdiensten verhogen de productiviteit

Verzekeraars zijn net als werkgevers gebaat bij gezonde medewerkers en een zo laag mogelijk verzuim. Bedrijven die een collectief zorgcontract sluiten mogen daarom rekenen op kosteloze zorgdiensten en extra vergoedingen in de aanvullende verzekering waarmee ze hun gezondheidsbeleid praktisch invulling kunnen geven. Een collectiviteit biedt werkgevers ook daarmee dus oplossingen op het gebied van gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit.

Enkele voorbeelden

Vergoedingen:

  • extra vergoedingen voor fysiotherapie
  • vergoeding voor de griepprik

Zorgdiensten:

  • experts die helpen om medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar te houden 
  • wachtlijstbemiddeling
  • leefstijlcoaching
  • second opinion
  • tests om de fitheid en gezondheid en leefstijl van medewerkers te beoordelen
  • interventies (bijvoorbeeld op het gebied van stoppen met roken, omgaan met stress)
  • online tools, zoals inspirerende websites over gezondheid

Het pakket aan extra’s verschilt per verzekeraar. CZ biedt bijvoorbeeld een interventie expert die u (kosteloos) helpt om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, ongeacht of ze (collectief) bij CZ zijn verzekerd. Vanwege het gedifferentieerde aanbod, is het voor u als HR-manager nuttig te onderzoeken of het pakket waarvan u gebruik kunt maken daadwerkelijk de gezondheidsdoelstellingen van uw onderneming ondersteunt.

Maak gebruik van de mogelijkheden 

Werkgevers die hun medewerkers enthousiast maken voor deelname aan de  collectieve zorgverzekering profiteren optimaal. Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden, kunt u effectief sturen op de gezondheid en inzetbaarheid van uw werknemers. Met kostenbesparingen, minder verzuim en een hogere productiviteit als resultaten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

E-mail ons

In een periode waarin HR-managers collectieve verzekeringen verlengen of nieuw afsluiten, is dit een vraag die een genuanceerd antwoord verdient. Want de campagnes die nu worden ingezet zijn er inderdaad niet voor niets.

Collectiviteit voor bedrijven

Lees ook:

Twee collega's fietsen naar werk

Nieuwe leefstijl

Natuurlijk is leefstijl iets van de medewerkers zelf. Toch kunt u ze overtuigen gezonder te gaan leven.

Dit motiveert iedereen

Collega's overleggen bij laptop

Big data in HR

Wil uw directie in gezondheid investeren? Of is er twijfel? Met deze data overtuigt u uw management.

Verzamel uw data

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief voor HR-professionals met actuele thema’s rondom gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Ja, schrijf mij in

Bel ons

Hebt u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op

Telefoonnummer
088 555 71 00
Te bereiken op
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur