Contracteringsbeleid: welke zorgaanbieders contracteert CZ groep?

CZ groep koopt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in voor verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA. Dat doen we bij instellingen, vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.

Alle zorgaanbieders moeten beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland en geregistreerd in Vektis.

Instellingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

CZ groep beschouwt u als instelling als u:

  • beschikt over een WTZi-toelating en
  • als georganiseerde zorgaanbieders samenwerkt in de zorgverlening. Daarbij verwachten we ook dat u zich naar buiten toe presenteert als instelling: u hebt gezamenlijk een website, hanteert één gezamenlijke wachtlijst enzovoort.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ

Voor de gespecialiseerde GGZ contracteert CZ groep vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch (neuro-)psychologen en psychiaters die zorg leveren in een solistische praktijk. Eventueel is een zorgaanbieder in opleiding bij werkzaam. De maximale inzet van medebehandelaren in uw praktijk is 20%; voor CZ-verzekerden maximaal 15%.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ

CZ groep verwacht van vrijgevestigde GZ-psychologen, klinisch (neuro-)psychologen en psychotherapeuten dat zij de zorg monodisciplinair en zonder medebehandelaars uitvoeren.

Groepspraktijken in de generalistische basis GGZ

Werkt u met meerdere GZ-psychologen, klinisch (neuro-)psychologen en/of psychotherapeuten in een praktijk (in organisatorisch verband) en is er binnen hetzelfde concern géén sprake van een instelling die gespecialiseerde GGZ levert? Dan beschouwt CZ groep u als een groepspraktijk.

Ook vanuit de groepspraktijken wordt de zorg monodisciplinair geleverd door GZ-psychologen, klinisch (neuro-)psychologen en/of psychotherapeuten. Psychotherapeuten en klinisch (neuro-)psychologen met een overeenkomst als vrijgevestigde zorgaanbieder in de gespecialiseerde GGZ kunnen geen deel uitmaken van een groepspraktijk.

Maakt u met meerdere zorgverleners gebruik van hetzelfde gebouw/ruimte maar verleent u afzonderlijk zorg voor eigen rekening en risico? Dan dient u een overeenkomst als vrijgevestigde zorgaanbieder af te sluiten.

Voor uitgebreide informatie over ons zorginkoop- en contracteringsbeleid verwijzen we u naar ons zorginkoopbeleid 2019 en zorginkoopbeleid 2018.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact