Selectieve inkoop voor ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen

CZ groep zet in 2017 zijn selectieve inkoopbeleid GGZ voort voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen.

Hoe krijg ik een overeenkomst voor 2017?

Had u in 2016 een overeenkomst met ons voor ernstige persoonlijkheids- en/of eetstoornissen? Dan bieden wij u ook in 2017 een overeenkomst aan.

Alleen zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben met CZ groep voor de gespecialiseerde GGZ én voor de selectieve inkoop 2016 komen in aanmerking voor productieafspraken in 2017.

Ik ben een nieuw startende zorgaanbieder GGZ

Bent u een nieuwe zorgaanbieder GGZ en had u in 2016 nog geen overeenkomst gespecialiseerde GGZ? Dan kunt deelnemen aan de contracteringsprocedure voor (onder meer) ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen.

Wilt u voor de kwaliteitstoets in aanmerking komen? Vermeld dit dan bij uw aanvraag voor een overeenkomst gespecialiseerde GGZ 2017.

Zorgaanbieders die in aanmerking komen voor een overeenkomst voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen en/of ernstige eetstoornissen, ontvangen hiervoor dan van ons een vragenlijst. Onze beoordeling wordt, uiteraard na hoor en wederhoor, ongeacht de uitkomst, als kwaliteitsinformatie voor onze verzekerden online gepubliceerd.

Kan ik nog een overeenkomst voor 2016 krijgen?

De procedure selectieve inkoop 2016 is afgerond. U komt niet meer in aanmerking voor een overeenkomst voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen en/of ernstige eetstoornissen 2016.

Hoe ziet een overeenkomst voor ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen eruit?

Hebt u toestemming van CZ groep om ernstige persoonlijkheids- en/of eetstoornissen te behandelen? Dan is deze productieafspraak onderdeel van de overeenkomst gespecialiseerde GGZ.

Hoe toetst CZ groep de kwaliteitseisen?

Naast de minimale eisen en inkoopcriteria voor gespecialiseerde GGZ-instellingen of vrijgevestigde zorgaanbieders, geldt voor de selectieve inkoop GGZ een aantal specifieke inkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden lichten we toe in het verantwoordingsdocument. Hierin vindt u ook informatie over de kwaliteitsnormen die CZ groep hanteert en de manier waarop we zorgaanbieders categoriseren.

Voldoet u niet aan de gestelde inkoopvoorwaarden? Dan komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst.

Bekijk voor meer informatie de beoordelingen van zorg bij ernstige eetstoornissen in 2016  

Bekijk voor meer informatie de beoordelingen van zorg bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen in 2016