Selectieve inkoop voor ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen

CZ groep zet in 2019 zijn selectieve inkoopbeleid GGZ voort voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen.

In 2019 treffen we voorbereidingen voor de doorontwikkeling van het selectieve inkoopbeleid. We richten ons daarbij specifiek op de behandeling van anorexia en borderline persoonlijkheidsstoornissen. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons zorginkoopbeleid 2019.

Hoe ziet een overeenkomst voor ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen eruit?

Hebt u toestemming van CZ groep om ernstige persoonlijkheids- en/of eetstoornissen te behandelen? Dan is deze productieafspraak onderdeel van de overeenkomst gespecialiseerde GGZ.

Hoe toetst CZ groep de kwaliteitseisen?

Naast de minimale eisen en inkoopcriteria voor gespecialiseerde GGZ-instellingen of vrijgevestigde zorgaanbieders, geldt voor de selectieve inkoop GGZ een aantal specifieke inkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden lichten we toe in het verantwoordingsdocument. Hierin vindt u ook informatie over de kwaliteitsnormen die CZ groep hanteert en de manier waarop we zorgaanbieders categoriseren.

Voldoet u niet aan de gestelde inkoopvoorwaarden? Dan komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst voor het leveren van ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen.

Bekijk ook

Beoordelingen van zorg bij ernstige eetstoornissen
Beoordelingen van zorg bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact