Selectieve inkoop voor ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen

CZ groep zet in 2017 zijn selectieve inkoopbeleid GGZ voort voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen.

Hoe ziet een overeenkomst voor ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen eruit?

Hebt u toestemming van CZ groep om ernstige persoonlijkheids- en/of eetstoornissen te behandelen? Dan is deze productieafspraak onderdeel van de overeenkomst gespecialiseerde GGZ.

Hoe toetst CZ groep de kwaliteitseisen?

Naast de minimale eisen en inkoopcriteria voor gespecialiseerde GGZ-instellingen of vrijgevestigde zorgaanbieders, geldt voor de selectieve inkoop GGZ een aantal specifieke inkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden lichten we toe in het verantwoordingsdocument. Hierin vindt u ook informatie over de kwaliteitsnormen die CZ groep hanteert en de manier waarop we zorgaanbieders categoriseren.

Voldoet u niet aan de gestelde inkoopvoorwaarden? Dan komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst.

Bekijk ook

Beoordelingen van zorg bij ernstige eetstoornissen
Beoordelingen van zorg bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen